+

קטאר > קטלוג מטבעות

קטאר 1 דרהם - obverseקטאר 1 דרהם - reverse
1 דרהם 2016, תמים בן חמד
פלדה מצופה בנחושת
, 1.4g, ø 15mm
קטאר - UC# 3
מדינת קטאר
מחיר: 3.29 ₪
קטאר 1 דרהם - obverseקטאר 1 דרהם - reverse
1 דרהם 2008 - 2012, חמד בן ח'ליפה
פלדה מצופה בנחושת
, 1.5g, ø 15mm
קטאר - KM# 69
מדינת קטאר
מחיר: 4.84 - 5.67 ₪
קטאר 1 דרהם - obverseקטאר 1 דרהם - reverse
1 דרהם 1973, חמד בן ח'ליפה
ארד
, 1.5g, ø 15mm
קטאר - KM# 2
מדינת קטאר
מחיר: 5.11 ₪
קטאר 5 דירהם - obverseקטאר 5 דירהם - reverse
5 דירהם 2016, תמים בן חמד
פלדה מצופה בנחושת
, 2.83g, ø 22mm
קטאר - UC# 4
מדינת קטאר
מחיר: 3.68 ₪
קטאר 5 דירהם - obverseקטאר 5 דירהם - reverse
5 דירהם 2012, חמד בן ח'ליפה
פלדה מצופה בנחושת
, 3.8g, ø 22mm
קטאר - UC# 1
מדינת קטאר
מחיר: 3.62 ₪
קטאר 5 דירהם - obverseקטאר 5 דירהם - reverse
5 דירהם 2006, חמד בן ח'ליפה
ארד
, 3.75g, ø 22mm
קטאר - KM# 12
מדינת קטאר
מחיר: 2.89 ₪
קטאר 5 דירהם - obverseקטאר 5 דירהם - reverse
5 דירהם 1973 - 1978, חמד בן ח'ליפה
ארד
, 3.75g, ø 22mm
קטאר - KM# 3
מדינת קטאר
מחיר: 3.79 - 3.89 ₪
קטאר 10 דירהם - obverseקטאר 10 דירהם - reverse
10 דירהם 2016, תמים בן חמד
פלדה מצופה בנחושת
, 7.6g, ø 27mm
קטאר - UC# 5
מדינת קטאר
מחיר: 5.45 ₪
קטאר 10 דירהם - obverseקטאר 10 דירהם - reverse
10 דירהם 2012, חמד בן ח'ליפה
פלדה מצופה בנחושת
, 7.6g, ø 27mm
קטאר - UC# 2
מדינת קטאר
מחיר: 3.86 ₪
קטאר 10 דירהם - obverseקטאר 10 דירהם - reverse
10 דירהם 2006, חמד בן ח'ליפה
ארד
, 7.5g, ø 27mm
קטאר - KM# 13
מדינת קטאר
מחיר: 2.16 ₪
קטאר 10 דירהם - obverseקטאר 10 דירהם - reverse
10 דירהם 1972 - 1973, חמד בן ח'ליפה
ארד
, 7.5g, ø 27mm
קטאר - KM# 1
מדינת קטאר
מחיר: 2.1 - 3.46 ₪
קטאר 25 דרהם - obverseקטאר 25 דרהם - reverse
25 דרהם 2016, תמים בן חמד
פלדה עם ציפוי ניקל
, 3.1g, ø 20mm
קטאר - UC# 6
מדינת קטאר
מחיר: 3.81 ₪
uCoin