סין - האימפריה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

סין - האימפריה - קטלוג מטבעות

סין - האימפריה>מחוז יונאן|1907 - 1922
 תקופה

סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1911
כסף 0.650, 2.65g
Y# 255
כמות
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1908
כסף 0.820, 5.3g, ø 23.7mm
Y# 252
כמות
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1911
כסף 0.800, 5.3g, ø 24mm
Y# 256
כמות

סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1908
כסף 0.800, 13.2g, ø 33mm
Y# 253
כמות
סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1909
כסף 0.800, 13.2g, ø 34mm
Y# 259
כמות
No ImageNo Image
3 מאיס 6 קאנארין
1911
כסף 0.800, 13.2g, ø 34mm
Y# 257
כמות

סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1908
כסף 0.900, 26.8g, ø 39mm
Y# 254
כמות
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1909
כסף 0.900, 26.8g, ø 39mm
Y# 260
כמות
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1911
כסף 0.900, 26.8g, ø 39mm
Y# 258
כמות

סין - האימפריה>פרובינציה הנאן|1905 - 1905
 תקופה

סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1905
נחושת, 7.2g, ø 28mm
Y# 108
מחיר: 27.35

סין - האימפריה>מחוז פוג'יאן|1898 - 1911
 תקופה

סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1902 - 1905
נחושת, 7.6g, ø 28mm
Y# 135
מחיר: 13.35
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1905
נחושת, 7.4g, ø 28mm
Y# 138
מחיר: 15.66
No ImageNo Image
3.6 קאנארין
1898
כסף 0.820, 1.3g
Y# 141
כמות

סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1898 - 1901
כסף 0.820, 1.3g
Y# 141a
כמות
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1898 - 1905
כסף 0.820, 2.6g, ø 18.8mm
Y# 142a
מחיר: 26.83
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1898
כסף 0.820, 2.6g, ø 18.8mm
Y# 142
כמות

סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1911
כסף 0.820, 2.6g, ø 18.8mm
Y# 146
כמות
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1898 - 1905
כסף 0.820, 5.3g, ø 23.5mm
Y# 143a
מחיר: 37.34
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1898
כסף 0.820, 5.3g, ø 23.5mm
Y# 143
כמות

סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1911
כסף 0.820, 5.3g, ø 23.5mm
Y# 147
כמות
סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1898
כסף 0.860, 13.2g
Y# 144
כמות
No ImageNo Image
3 מאיס 6 קאנארין
1898
כסף 0.860, 13.2g
Y# 144a
כמות

סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1898 - 1905
כסף 0.900, 27g, ø 39mm
Y# 145a
מחיר: 7,814
No ImageNo Image
7 מאיס 2 קאנארין
1898
כסף 0.900, 27g, ø 39mm
Y# 145
כמות

סין - האימפריה>מחוז ג'ילין|1898 - 1908
 תקופה

סין - האימפריה 2 קאש - obverseסין - האימפריה 2 קאש - reverse
2 קאש
1905
נחושת
Y# 175
כמות
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1901
ארד, 6.4g, ø 28mm
Y# 176
כמות
No ImageNo Image
10 קאש
1901
ארד
Y# 174
כמות

סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1903
ארד, 6.4g, ø 28mm
Y# 177
מחיר: 29.37
סין - האימפריה 20 קאש - obverseסין - האימפריה 20 קאש - reverse
20 קאש
1903
נחושת, 10.14g, ø 32mm
Y# 178
כמות
סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1898 - 1908
כסף 0.820, 1.27g
Y# 179
כמות

סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1900 - 1905
כסף 0.820, 1.27g
Y# 179a
כמות
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1898 - 1908
כסף 0.820, 2.55g, ø 18.4mm
Y# 180
מחיר: 8
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1900 - 1905
כסף 0.820, 2.55g, ø 18.4mm
Y# 180a
כמות

סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1898 - 1908
כסף 0.820, 5.1g, ø 23.5mm
Y# 181
כמות
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1900 - 1905
כסף 0.820, 5.1g, ø 23.5mm
Y# 181a
כמות
No ImageNo Image
1 מאיס 4.4 קאנארין
1908
כסף 0.820, 5.1g, ø 23.5mm
Y# 181b
כמות

סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1908
כסף 0.820, 5.1g, ø 23.5mm
Y# 181c
כמות
סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1898 - 1900
כסף 0.860, 13.1g
Y# 182
כמות
סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1900 - 1905
כסף 0.860, 13.1g
Y# 182a
כמות

סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1908
כסף 0.860, 13.1g
Y# 182b
כמות
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1898 - 1908
כסף 0.900, 26.1g
Y# 183
מחיר: 2,412
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1900 - 1905
כסף 0.900, 26.1g
Y# 183a
מחיר: 78.31

סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1908
כסף 0.900, 26.1g
Y# 183c
כמות
No ImageNo Image
7 מאיס 2 קאנארין
1908
כסף 0.900, 26.1g
Y# 183b
כמות

סין - האימפריה>פרובינציה הונאן|1898 - 1906
 תקופה

סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1902
נחושת, 7.27g, ø 28mm
Y# 112
מחיר: 7.86
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1902
נחושת, 7.27g, ø 28mm
Y# 113
מחיר: 10.46
No ImageNo Image
3.6 קאנארין
1902
כסף 0.820, 1.3g
Y# 114
כמות

סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1898 - 1899
כסף 0.820, 2.5g, ø 18.8mm
Y# 115
כמות
No ImageNo Image
3 מאיס 6 קאנארין
1902
כסף 0.820, 5.3g
Y# 116
כמות

סין - האימפריה>מחוז פוג'יאן|1896 - 1910
 תקופה

סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1908
פליז
Y# 95
מחיר: 17.77
סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1909
פליז
Y# 106
מחיר: 19.83
סין - האימפריה 5 קאש - obverseסין - האימפריה 5 קאש - reverse
5 קאש
1901
נחושת
Y# 99
כמות

סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1901
נחושת, 7.1g, ø 28.3mm
Y# 100
מחיר: 11.91
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1901
נחושת, 7.1g, ø 28.3mm
Y# 97
כמות
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1901
נחושת, 7.1g, ø 28.3mm
Y# 98
כמות

סין - האימפריה 20 קאש - obverseסין - האימפריה 20 קאש - reverse
20 קאש
1901
נחושת
Y# 101
כמות
סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1896
כסף 0.820, 1.35g, ø 16mm
Y# 102
כמות
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1896
כסף 0.820, 2.7g
Y# 103
מחיר: 210

סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1896
כסף 0.820, 5.4g
Y# 104
מחיר: 39.07
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1899
כסף 0.900, 27g
Y# 105
כמות

סין - האימפריה>מחוז ז'ילי|1896 - 1907
 תקופה

סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1904
פליז, ø 15.5mm
Y# 66
כמות
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1906
נחושת, 7.3g, ø 28mm
Y# 67
מחיר: 17.15
סין - האימפריה 20 קאש - obverseסין - האימפריה 20 קאש - reverse
20 קאש
1906
נחושת, 14.6g, ø 33mm
Y# 68
כמות

סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1896 - 1898
כסף 0.820, 1.32g
Y# 61
כמות
סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1899 - 1900
כסף 0.820, 1.32g
Y# 69
כמות
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1896 - 1898
כסף 0.820, 2.65g
Y# 62
כמות

סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1899
כסף 0.820, 2.65g
Y# 70
כמות
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1896 - 1898
כסף 0.820, 5.3g
Y# 63
כמות
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1899 - 1905
כסף 0.820, 5.3g
Y# 71
כמות

סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1896 - 1898
כסף 0.860, 13.3g, ø 33mm
Y# 64
כמות
סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1899
כסף 0.860, 13.3g, ø 33mm
Y# 72
כמות
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1896 - 1898
כסף 0.900, 26.7g
Y# 65
כמות

סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1899 - 1908
כסף 0.900, 26.7g, ø 39mm
Y# 73
כמות
סין - האימפריה 1 טאל - obverseסין - האימפריה 1 טאל - reverse
1 טאל
1907
כסף 0.900, 51.2g
Y# 74
מחיר: 79.42

סין - האימפריה>מחוז הוביי |1894 - 1911
 תקופה

סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1906
נחושת
Y# 121
כמות
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1902
נחושת, 7.2g, ø 28mm
Y# 120
מחיר: 28.6
סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1895
כסף 0.820, 1.3g, ø 16mm
Y# 123
מחיר: 279.1

סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1894
כסף 0.820, 2.7g, ø 18.6mm
Y# 124
מחיר: 66.44
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1909
כסף 0.820, 2.7g, ø 18.6mm
Y# 129
מחיר: 7.9
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1895
כסף 0.820, 5.3g, ø 23.6mm
Y# 125
כמות

No ImageNo Image
1 מאיס 4.4 קאנארין
1909
כסף 0.820, 5.3g, ø 23.6mm
Y# 130
כמות
סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1895
כסף 0.860, 13.5g, ø 33.1mm
Y# 126
מחיר: 586
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1895
כסף 0.900, 26.7g
Y# 127
מחיר: 1,576

סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1909
כסף 0.900, 26.7g
Y# 131
כמות
סין - האימפריה 1 טאל - obverseסין - האימפריה 1 טאל - reverse
1 טאל
1904
כסף 0.878, 35.4g
Y# 128
כמות

סין - האימפריה>האימפריה|1889 - 1912
 תקופה

סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1908
פליז, 1.2g, ø 16.5mm
Y# 7
כמות
סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1909
פליז, 1.38g, ø 17.5mm
Y# 25
מחיר: 19.57
סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1909
פליז, 1.2g, ø 16.5mm
Y# 18
כמות

סין - האימפריה 2 קאש - obverseסין - האימפריה 2 קאש - reverse
2 קאש
1905 - 1907
נחושת, 1.5g, ø 16.9mm
Y# 8
כמות
No ImageNo Image
2 קאש
1909
נחושת, ø 22mm
Y# A18
כמות
סין - האימפריה 5 קאש - obverseסין - האימפריה 5 קאש - reverse
5 קאש
1903
נחושת, 3.55g, ø 23.8mm
Y# 3
כמות

סין - האימפריה 5 קאש - obverseסין - האימפריה 5 קאש - reverse
5 קאש
1905 - 1907
נחושת, 4.1g, ø 24.3mm
Y# 9
מחיר: 15.69
No ImageNo Image
5 קאש
1909
נחושת
Y# 19
כמות
סין - האימפריה 5 קאש - obverseסין - האימפריה 5 קאש - reverse
5 קאש
1911
נחושת, 9g, ø 28mm
Y# 26
כמות

סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1903
נחושת, 7.5g, ø 28.2mm
Y# 4
מחיר: 20.35
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1905 - 1908
נחושת, 7.4g, ø 28.2mm
Y# 10
מחיר: 10.1
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1909 - 1911
נחושת, 7.4g, ø 28.2mm
Y# 20
מחיר: 25.54

סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1911
נחושת, 7.4g, ø 28.2mm
Y# 27
כמות
סין - האימפריה 20 קאש - obverseסין - האימפריה 20 קאש - reverse
20 קאש
1903
נחושת, 10.14g, ø 32mm
Y# 5
מחיר: 14.33
סין - האימפריה 20 קאש - obverseסין - האימפריה 20 קאש - reverse
20 קאש
1905 - 1907
נחושת, 14.6g, ø 33mm
Y# 11
מחיר: 0.05

סין - האימפריה 20 קאש - obverseסין - האימפריה 20 קאש - reverse
20 קאש
1909
נחושת, 11.26g, ø 33.5mm
Y# 21
מחיר: 19.53
No ImageNo Image
10 סנט
1907
כסף 0.820, 2.7g
K# 215
כמות
סין - האימפריה 10 סנט - obverseסין - האימפריה 10 סנט - reverse
10 סנט
1908
כסף 0.820, 2.7g
Y# 12
כמות

סין - האימפריה 10 סנט - obverseסין - האימפריה 10 סנט - reverse
10 סנט
1910
כסף 0.650, 3.2g
K# 222
כמות
סין - האימפריה 10 סנט - obverseסין - האימפריה 10 סנט - reverse
10 סנט
1911
כסף 0.820, 2.7g
Y# 28
כמות
סין - האימפריה 20 סנט - obverseסין - האימפריה 20 סנט - reverse
20 סנט
1907
כסף 0.820, 5.5g
K# 214
כמות

סין - האימפריה 20 סנט - obverseסין - האימפריה 20 סנט - reverse
20 סנט
1908
כסף 0.820, 5.3g, ø 24mm
Y# 13
כמות
סין - האימפריה 20 סנט - obverseסין - האימפריה 20 סנט - reverse
20 סנט
1911
כסף 0.820, 5.4g, ø 24mm
Y# 29
מחיר: 5.81
No ImageNo Image
25 סנט
1910
כסף 0.800, 6.7g
K# 221
כמות

No ImageNo Image
50 סנט
1907
כסף 0.860, 13.6g
K# 213
כמות
סין - האימפריה 50 סנט - obverseסין - האימפריה 50 סנט - reverse
50 סנט
1910
כסף 0.800, 13.6g
Y# 23
כמות
סין - האימפריה 50 סנט - obverseסין - האימפריה 50 סנט - reverse
50 סנט
1911
כסף 0.800, 13.4g, ø 33mm
Y# 30
מחיר: 181

סין - האימפריה 1 דולר  - obverseסין - האימפריה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1907
כסף 0.900, 26.9g
K# 212
כמות
סין - האימפריה 1 דולר  - obverseסין - האימפריה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1908
כסף 0.900, 26.9g
Y# 14
כמות
סין - האימפריה 1 דולר  - obverseסין - האימפריה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1910
כסף 0.900, 26.9g
Y# 31
כמות

סין - האימפריה 1 דולר  - obverseסין - האימפריה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1910
כסף 0.900, 26.9g
K# 219
כמות

סין - האימפריה>פרובינציית קוואנג-טונג|1889 - 1911
 תקופה

סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1889
פליז, 3.7g, ø 24mm
Y# 189
מחיר: 0.05
סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1890
פליז, 3.7g, ø 24mm
Y# 190
מחיר: 8.93
סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1906
פליז, 1.2g, ø 16.5mm
Y# 191
מחיר: 18.75

סין - האימפריה 1 קאש - obverseסין - האימפריה 1 קאש - reverse
1 קאש
1909
פליז, 1.4g, ø 17mm
Y# 204
כמות
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1900
נחושת, 7.3g, ø 28mm
Y# 193
מחיר: 22.05
סין - האימפריה 10 קאש - obverseסין - האימפריה 10 קאש - reverse
10 קאש
1900
נחושת, 7.3g, ø 28mm
Y# 192
מחיר: 14.93

No ImageNo Image
10 קאש
1906 - 1908
נחושת, 7.3g, ø 28mm
Y# 10r
כמות
No ImageNo Image
10 קאש
1909
נחושת, 7.3g, ø 28mm
Y# 20r
כמות
No ImageNo Image
3.6 קאנארין
1889
כסף 0.820, 1.3g, ø 16mm
Y# 194
כמות

סין - האימפריה 3.6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3.6 קאנארין - reverse
3.6 קאנארין
1890
כסף 0.820, 1.3g, ø 16mm
Y# 199
כמות
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1889
כסף 0.820, 2.8g, ø 18.5mm
Y# 195
כמות
סין - האימפריה 7.2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7.2 קאנארין - reverse
7.2 קאנארין
1890
כסף 0.800, 2.8g, ø 18.5mm
Y# 200
מחיר: 52.45

סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1889
כסף 0.820, 5.3g, ø 15mm
Y# 196
כמות
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1890
כסף 0.800, 5.3g, ø 15mm
Y# 201
מחיר: 35.16
סין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - obverseסין - האימפריה 1 מאיס 4.4 קאנארין - reverse
1 מאיס 4.4 קאנארין
1909
כסף 0.800, 5.3g, ø 15mm
Y# 205
מחיר: 99.3

סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1889
כסף 0.860, 13.5g, ø 34mm
Y# 197
כמות
סין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - obverseסין - האימפריה 3 מאיס 6 קאנארין - reverse
3 מאיס 6 קאנארין
1890
כסף 0.860, 13.5g, ø 34mm
Y# 202
כמות
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1889
כסף 0.900, 27.4g, ø 39.5mm
Y# 198
מחיר: 47.56

סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1890
כסף 0.900, 27.4g, ø 39.5mm
Y# 203
כמות
סין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - obverseסין - האימפריה 7 מאיס 2 קאנארין - reverse
7 מאיס 2 קאנארין
1909
כסף 0.900, 27.4g, ø 39.5mm
Y# 206
כמות

uCoin