הרפובליקה ההולנדית
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הרפובליקה ההולנדית - קטלוג מטבעות

הרפובליקה ההולנדית>זילנד|1710 - 1795
 תקופה

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1714 - 1721
נחושת, 3.84g
KM# 75
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1724 - 1766
נחושת, 3.84g
KM# 81
מחיר: 39.35
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1725 - 1765
כסף 0.500
KM# 81a
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1766 - 1792
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 101
מחיר: 13.74
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1768 - 1788
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 101a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1792 - 1797
נחושת, 3.84g, ø 22mm
KM# 105
מחיר: 8.12

הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1727 - 1737
כסף 0.271, 0.86g, ø 16.5mm
KM# 58
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738 - 1791
כסף 0.583, 0.86g, ø 16mm
KM# 95
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1711 - 1789
כסף 0.583, 1.62g, ø 20mm
KM# 59
כמות

הרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - reverse
6 סטיובר
1713 - 1738
כסף 0.583, 4.95g, ø 25.5mm
KM# 50
כמות
הרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - reverse
6 סטיובר
1750 - 1793
כסף 0.583, 4.95g, ø 25.5mm
KM# 90
מחיר: 181.5
הרפובליקה ההולנדית ⅛ דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית ⅛ דוקטון כסף - reverse
⅛ דוקטון כסף
1762 - 1793
כסף 0.873, 3.53g, ø 21.5mm
KM# 98
כמות

הרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1719
כסף 0.920, 5.3g, ø 28mm
KM# 76
כמות
הרפובליקה ההולנדית ¼ דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית ¼ דוקטון כסף - reverse
¼ דוקטון כסף
1762 - 1793
כסף 0.873, 7.06g, ø 28mm
KM# 99
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1763 - 1765
כסף 0.920, 10.61g, ø 32mm
KM# 100
כמות

הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון כסף - reverse
½ דוקטון כסף
1716 - 1793
כסף 0.873, 14.12g
KM# 51
כמות
הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - reverse
½ דוקטון
1766 - 1793
כסף 0.941, 16.39g
KM# 102
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1713 - 1794
כסף 0.873, 28.25g, ø 42mm
KM# 52
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1747 - 1777
כסף 0.873, 56.5g, ø 42mm
KM# 52.2
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1716 - 1793
כסף 0.941, 32.78g, ø 42mm
KM# 57
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1749 - 1763
זהב 0.986, 3.51g, ø 22mm
KM# 85
כמות

הרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - reverse
7 גולדן
1760 - 1764
זהב 0.917, 4.965g
KM# 96
כמות
הרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - reverse
14 גולדן
1760 - 1764
זהב 0.917, 9.93g, ø 28mm
KM# 97
כמות

הרפובליקה ההולנדית>אוטרכט|1710 - 1795
 תקופה

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1710 - 1723
כסף 0.500, 3.84g, ø 21.6mm
KM# 85a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1710 - 1724
נחושת, 3.84g, ø 21.6mm
KM# 85
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1739 - 1794
כסף 0.500
KM# 91a
מחיר: 23.11

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1739 - 1793
Copper /brown color/
נחושת, 2.84g, ø 21.5mm
KM# 91
מחיר: 8.12
הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738 - 1765
כסף 0.583, 0.81g, ø 16mm
KM# 90
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1757 - 1794
כסף 0.583, 1.62g, ø 19mm
KM# 112
כמות

הרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1758 - 1759
כסף 0.920, 2.65g, ø 24mm
KM# 113
כמות
הרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - reverse
6 סטיובר
1742 - 1794
כסף 0.583, 4.95g, ø 25.7mm
KM# 101
כמות
No ImageNo Image
½ גולדן
1724 - 1740
כסף 0.920, 5.3g, ø 28mm
KM# 100
כמות

הרפובליקה ההולנדית 10 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 10 סטיובר - reverse
10 סטיובר
1750 - 1794
כסף 0.920, 5.3g, ø 28mm
KM# 110
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1712 - 1794
כסף 0.920, 10.4g, ø 32mm
KM# 102
מחיר: 71.46
הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון כסף - reverse
½ דוקטון כסף
1761 - 1783
כסף 0.873, 14.12g
KM# 116
כמות

הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - reverse
½ דוקטון
1761 - 1794
כסף 0.941, 16.39g
KM# 115
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1711 - 1738
כסף 0.873, 28.25g, ø 42mm
KM# 86
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1739 - 1794
כסף 0.873, 28.25g, ø 42mm
KM# 93
כמות

הרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1714 - 1721
כסף 0.920, 31.82g, ø 41mm
KM# 87
כמות
הרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1763 - 1794
כסף 0.920, 31.82g, ø 41mm
KM# 117
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1710 - 1745
כסף 0.941, 32.78g, ø 42mm
KM# 83
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1739 - 1794
כסף 0.941, 32.78g, ø 42mm
KM# 92
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1710 - 1794
זהב 0.986, 3.51g, ø 22mm
KM# 7
כמות
הרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - reverse
7 גולדן
1749 - 1763
זהב 0.917, 4.965g
KM# 103
כמות

הרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - reverse
2 דוקט
1710 - 1794
זהב 0.986, 7.2g
KM# 42
כמות
הרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - reverse
14 גולדן
1749 - 1763
זהב 0.917, 9.93g, ø 28mm
KM# 104
כמות

הרפובליקה ההולנדית>פריזלנדיה מערבית|1702 - 1795
 תקופה

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1739
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 100a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1713
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 100
כמות
No ImageNo Image
1 דויט
1716 - 1739
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# A100
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1741 - 1778
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 125a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1741 - 1780
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 125
מחיר: 22.73
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1765 - 1769
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# A125
כמות

No ImageNo Image
1 דויט
1778 - 1793
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 145a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1780
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 145
מחיר: 42.12
No ImageNo Image
1 סטיובר
1714 - 1737
כסף 0.583, 0.81g, ø 17mm
KM# 109
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738 - 1766
כסף 0.583, 0.81g, ø 17mm
KM# 120
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1702 - 1709
כסף 0.583, 1.62g, ø 19.6mm
KM# 101
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1711 - 1794
כסף 0.583, 1.62g, ø 19.6mm
KM# 106
כמות

הרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1758 - 1759
כסף 0.920, 2.65g, ø 23mm
KM# 135
כמות
הרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - reverse
6 סטיובר
1705 - 1771
כסף 0.583, 4.95g, ø 27mm
KM# 102
כמות
No ImageNo Image
½ גולדן
1725 - 1737
כסף 0.920, 5.3g, ø 30mm
KM# 150b
כמות

הרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1780 - 1786
כסף 0.920, 5.3g, ø 30mm
KM# 150
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1702 - 1794
כסף 0.920, 10.61g, ø 32mm
KM# 97
מחיר: 236.1
No ImageNo Image
½ דוקטון כסף
1770
כסף 0.873, 14.12g
KM# 144
כמות

הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - reverse
½ דוקטון
1762 - 1794
כסף 0.941, 16.39g
KM# 140
כמות
No ImageNo Image
1 דוקטון כסף
1707 - 1708
כסף 0.873, 28.25g, ø 42mm
KM# 85
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1744 - 1794
כסף 0.873, 28.25g, ø 42mm
KM# 128
כמות

הרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1714 - 1794
כסף 0.920, 31.82g, ø 41mm
KM# 141
כמות
No ImageNo Image
1 דוקטון
1704 - 1707
כסף 0.941, 32.78g, ø 43mm
KM# 68
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1704 - 1738
כסף 0.941, 32.78g, ø 43mm
KM# 107
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1742 - 1793
כסף 0.941, 32.78g, ø 43mm
KM# 127
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1705 - 1780
זהב 0.986, 3.51g, ø 22mm
KM# 93
כמות
הרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - reverse
7 גולדן
1749 - 1763
זהב 0.917, 4.965g, ø 21mm
KM# 129
כמות

הרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - reverse
2 דוקט
1716 - 1780
זהב 0.986, 7.02g
KM# 53
כמות
הרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - reverse
14 גולדן
1749 - 1763
זהב 0.917, 9.93g, ø 27mm
KM# 130
כמות

הרפובליקה ההולנדית>פריסלנד|1702 - 1795
 תקופה

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1724
כסף 0.500, 3.84g, ø 22.2mm
KM# 80a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1724
נחושת, 3.84g, ø 22.2mm
KM# 80
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738
כסף 0.583, 0.81g, ø 16mm
KM# 42
כמות

הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1702 - 1714
כסף 0.583, 1.73g, ø 19mm
KM# 32
כמות
No ImageNo Image
6 סטיובר
1711 - 1712
כסף 0.583, 4.95g, ø 27mm
KM# 85
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1705 - 1721
כסף 0.920, 10.61g, ø 32mm
KM# 73
כמות

הרפובליקה ההולנדית>גלדרלנד|1702 - 1795
 תקופה

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1720
נחושת, 3.84g, ø 23mm
KM# 75
כמות
No ImageNo Image
1 דויט
1702 - 1703
כסף 0.500, 3.84g, ø 23mm
KM# 75a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1739 - 1752
נחושת, 3.84g, ø 19mm
KM# 83
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1752
כסף 0.500, 3.84g, ø 19mm
KM# 83a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1753 - 1757
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 88a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1753 - 1757
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 88
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1758 - 1768
נחושת, 3.84g, ø 21.6mm
KM# 93
מחיר: 26.9
No ImageNo Image
1 דויט
1759 - 1765
כסף 0.500, 3.84g, ø 21.6mm
KM# 93a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1783 - 1788
נחושת, 3.84g, ø 21.25mm
KM# 105
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1788 - 1794
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 108
מחיר: 50.82
הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738 - 1766
כסף 0.583, 0.81g, ø 17mm
KM# 82
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1785
כסף 0.333
KM# 82b
כמות

הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1704 - 1734
כסף 0.583, 1.73g, ø 19.6mm
KM# 26
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1758 - 1792
כסף 0.583, 1.62g
KM# 107
כמות
הרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1756 - 1759
כסף 0.920, 1.62g, ø 21mm
KM# 89
כמות

הרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - reverse
6 סטיובר
1705 - 1734
כסף 0.583, 4.95g, ø 27mm
KM# 77
כמות
הרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1751
כסף 0.920, 5.3g, ø 30mm
KM# 87
כמות
הרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1759 - 1765
כסף 0.920, 5.3g, ø 30mm
KM# 94
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1703 - 1795
כסף 0.920, 10.61g, ø 32mm
KM# 65
מחיר: 85.35
הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון כסף - reverse
½ דוקטון כסף
1762 - 1765
כסף 0.873, 14.12g
KM# 102
כמות
הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - reverse
½ דוקטון
1761 - 1790
כסף 0.941, 16.39g
KM# 101
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1707 - 1785
כסף 0.873, 28.25g, ø 42mm
KM# 38
כמות
הרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1721 - 1786
כסף 0.920, 31.82g, ø 41mm
KM# 103
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1704 - 1792
כסף 0.941, 32.78g, ø 43mm
KM# 95
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1708 - 1793
זהב 0.986, 3.49g, ø 22mm
KM# 78
כמות
הרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - reverse
7 גולדן
1760
זהב 0.917, 4.965g, ø 21mm
KM# 85
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - reverse
2 דוקט
1715 - 1761
זהב 0.986, 6.98g, ø 22mm
KM# 90
כמות

הרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - reverse
14 גולדן
1750 - 1762
זהב 0.917, 9.93g, ø 27mm
KM# 86
כמות

הרפובליקה ההולנדית>אוברייסל|1702 - 1795
 תקופה

No ImageNo Image
1 דויט
1702 - 1703
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 70a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1703
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 70
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1741 - 1769
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 90a
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1741 - 1769
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 90
מחיר: 7.04
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1753 - 1754
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 95
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1766 - 1767
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 102
מחיר: 39.35

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1766 - 1769
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 102a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738 - 1769
כסף 0.583, 0.81g, ø 17mm
KM# 87
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1702 - 1769
כסף 0.920, 10.61g, ø 32mm
KM# 63
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1707 - 1709
כסף 0.941, 28.25g, ø 42mm
KM# 61
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1734 - 1767
כסף 0.941, 28.25g, ø 42mm
KM# 88
כמות
הרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1719 - 1727
כסף 0.920, 31.82g, ø 41mm
KM# 60
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1720 - 1764
כסף 0.941, 32.78g, ø 43mm
KM# 80
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1702 - 1727
זהב 0.986, 3.49g, ø 21.8mm
KM# 53
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1733 - 1748
זהב 0.986, 3.49g, ø 21.8mm
KM# 82
כמות

הרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - reverse
7 גולדן
1760 - 1763
זהב 0.917, 4.965g, ø 21mm
KM# 100
כמות
הרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - reverse
14 גולדן
1760 - 1763
זהב 0.917, 9.93g, ø 27mm
KM# 101
כמות

הרפובליקה ההולנדית>הולנד|1702 - 1795
 תקופה

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1768
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 80a
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1702 - 1780
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 80
מחיר: 6.93
הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1724 - 1737
כסף 0.583, 0.81g, ø 16mm
KM# 85
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738 - 1764
כסף 0.583, 0.81g, ø 17mm
KM# 91
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1702 - 1793
כסף 0.583, 1.62g, ø 19.6mm
KM# 48
מחיר: 19.67
הרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1759
כסף 0.920, 2.65g, ø 23mm
KM# 100
כמות

הרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 6 סטיובר - reverse
6 סטיובר
1702 - 1767
כסף 0.583, 4.95g, ø 27mm
KM# 45
כמות
הרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1748 - 1762
כסף 0.920, 5.3g, ø 30mm
KM# 95
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1703 - 1794
כסף 0.920, 10.61g, ø 32mm
KM# 73
כמות

הרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית ½ דוקטון - reverse
½ דוקטון
1765 - 1792
כסף 0.941, 16.39g
KM# 105
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון כסף - reverse
1 דוקטון כסף
1734 - 1772
כסף 0.941, 28.25g, ø 42mm
KM# 52
כמות
הרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1763 - 1794
כסף 0.920, 31.82g, ø 41mm
KM# 77
כמות

No ImageNo Image
1 דוקטון
1716 - 1721
כסף 0.941, 32.78g, ø 43mm
KM# 51
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקטון - reverse
1 דוקטון
1734 - 1793
כסף 0.941, 32.78g, ø 43mm
KM# 90
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1702 - 1792
זהב 0.986, 3.49g, ø 21.8mm
KM# 12
כמות

הרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - reverse
7 גולדן
1749 - 1763
זהב 0.917, 4.965g, ø 21mm
KM# 96
כמות
הרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - obverseהרפובליקה ההולנדית 2 דוקט - reverse
2 דוקט
1716 - 1793
זהב 0.986, 6.98g, ø 27mm
KM# 47
כמות
הרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - reverse
14 גולדן
1749 - 1763
זהב 0.917, 9.93g, ø 27mm
KM# 97
כמות

הרפובליקה ההולנדית>חרונינגן ואומלנד|1702 - 1795
 תקופה

הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1770 - 1772
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 66
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1770
נחושת, 3.84g, ø 21mm
KM# 65
כמות
הרפובליקה ההולנדית 1 דויט - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 דויט - reverse
1 דויט
1771
כסף 0.500, 3.84g, ø 21mm
KM# 66a
כמות

הרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - obverseהרפובליקה ההולנדית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1738 - 1766
כסף 0.583, 0.81g, ø 16mm
KM# 55
כמות
הרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 7 גולדן - reverse
7 גולדן
1761
זהב 0.917, 4.965g, ø 21mm
KM# 60
כמות
הרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - obverseהרפובליקה ההולנדית 14 גולדן - reverse
14 גולדן
1761
זהב 0.917, 9.93g, ø 27mm
KM# 61
כמות

uCoin