הרפובליקה של אמריקה המרכזית
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הרפובליקה של אמריקה המרכזית - קטלוג מטבעות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית>ריאל|1824 - 1851
 תקופה

הרפובליקה של אמריקה המרכזית ¼ ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1824 - 1850
כסף 0.903, 0.85g, ø 11.5mm
KM# 1
מחיר: 108
הרפובליקה של אמריקה המרכזית ¼ ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1845
כסף 0.903, 0.85g, ø 11.5mm
KM# 23
מחיר: 4,546
הרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1824
כסף 0.903, 1.69g, ø 16mm
KM# 2
כמות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1831 - 1845
כסף 0.903, 1.69g, ø 16mm
KM# 20
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1846 - 1849
כסף 0.750, 1.69g
KM# 20a
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1824 - 1828
כסף 0.903, 3.38g, ø 20mm
KM# 3
כמות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1831
כסף 0.903, 3.38g, ø 21mm
KM# 21
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1848 - 1849
כסף 0.750, 3.38g
KM# 21a
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1825
כסף 0.903, 6.77g, ø 25mm
KM# 10
כמות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1831 - 1832
כסף 0.903, 6.77g, ø 26mm
KM# 9
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1849
כסף 0.750, 6.5g, ø 24mm
KM# 24
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 8 ריאל - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 8 ריאל - reverse
8 ריאל
1824 - 1847
כסף 0.903, 27.07g, ø 39mm
KM# 4
כמות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ אסקודו - reverse
½ אסקודו
1824 - 1843
זהב 0.875, 1.6875g, ø 14mm
KM# 5
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית ½ אסקודו - reverse
½ אסקודו
1828 - 1849
זהב 0.875, 1.6875g, ø 14mm
KM# 13
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1824 - 1825
זהב 0.875, 3.375g, ø 18mm
KM# 6
כמות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1833 - 1849
זהב 0.875, 3.375g, ø 18mm
KM# 14
מחיר: 708.1
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 אסקודו - reverse
2 אסקודו
1825 - 1847
זהב 0.875, 6.75g, ø 22mm
KM# 12
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 2 אסקודו - reverse
2 אסקודו
1828 - 1850
זהב 0.875, 6.75g, ø 22mm
KM# 15
כמות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית 4 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 4 אסקודו - reverse
4 אסקודו
1824 - 1825
זהב 0.875, 13.5g, ø 29mm
KM# 7
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 4 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 4 אסקודו - reverse
4 אסקודו
1828 - 1837
זהב 0.875, 13.5g, ø 29mm
KM# 16
כמות
הרפובליקה של אמריקה המרכזית 8 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 8 אסקודו - reverse
8 אסקודו
1824 - 1825
זהב 0.875, 27g, ø 35mm
KM# 8
כמות

הרפובליקה של אמריקה המרכזית 8 אסקודו - obverseהרפובליקה של אמריקה המרכזית 8 אסקודו - reverse
8 אסקודו
1828 - 1837
זהב 0.875, 27g, ø 35mm
KM# 17
כמות

uCoin