סאקס- מינינגן
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

סאקס- מינינגן - קטלוג מטבעות

סאקס- מינינגן>דוכסות סקס-מינינגן|1771 - 1870
 תקופה

סאקס- מינינגן ⅛ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ⅛ קרויזר - reverse
⅛ קרויזר
1828
נחושת
KM# 118
כמות
סאקס- מינינגן ¼ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1812 - 1818
נחושת
KM# 100
כמות
סאקס- מינינגן ¼ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1823
נחושת, 1.45g, ø 16mm
KM# 115
כמות

סאקס- מינינגן ¼ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1828 - 1832
נחושת, ø 17mm
KM# 119
מחיר: 19.03
No ImageNo Image
¼ קרויזר
1828
נחושת
KM# 120
כמות
No ImageNo Image
¼ קרויזר
1829
נחושת
KM# 125
כמות

סאקס- מינינגן ¼ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1854
נחושת, ø 17mm
KM# 161
מחיר: 8.29
סאקס- מינינגן 1 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1818
נחושת
KM# 109
כמות
סאקס- מינינגן 1 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1832 - 1835
נחושת, 1.2g, ø 16.65mm
KM# 135
כמות

סאקס- מינינגן 1 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1839 - 1842
נחושת, 1.13g, ø 16.5mm
KM# 143
כמות
סאקס- מינינגן 1 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1860 - 1866
נחושת, ø 17mm
KM# 170
מחיר: 21.69
סאקס- מינינגן 1 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1867 - 1868
נחושת, 1.16g, ø 17mm
KM# 173
מחיר: 8.6

סאקס- מינינגן ½ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1812 - 1818
נחושת, 2.5g, ø 20.4mm
KM# 101
מחיר: 13.68
No ImageNo Image
½ קרויזר
1828
נחושת
KM# 121
כמות
סאקס- מינינגן ½ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1829 - 1832
נחושת, ø 19mm
KM# 126
כמות

סאקס- מינינגן ½ קרויזר - obverseסאקס- מינינגן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1854
נחושת
KM# 162
מחיר: 19.07
סאקס- מינינגן 2 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1832 - 1835
נחושת, 2.4g, ø 19mm
KM# 136
מחיר: 19.03
סאקס- מינינגן 2 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1839 - 1842
נחושת, 2.4g, ø 19mm
KM# 144
כמות

סאקס- מינינגן 2 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1860 - 1866
נחושת, 2.39g, ø 20mm
KM# 171
מחיר: 12.9
סאקס- מינינגן 2 פפניג - obverseסאקס- מינינגן 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1867 - 1870
נחושת, 2.5g, ø 20mm
KM# 174
מחיר: 22.03
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1771
כסף (בילון), 0.7g, ø 14.3mm
KM# 80
כמות

No ImageNo Image
1 קרויזר
1781
כסף (בילון)
KM# 87
כמות
No ImageNo Image
1 קרויזר
1786 - 1794
כסף (בילון)
KM# 88
כמות
No ImageNo Image
1 קרויזר
1794
כסף (בילון)
KM# 90
כמות

No ImageNo Image
1 קרויזר
1808
כסף 0.166, 0.73g
KM# 96
כמות
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1812
כסף 0.166, 0.73g
KM# 102
כמות
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1814 - 1818
נחושת, 5.2g, ø 23mm
KM# 108
כמות

סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1828 - 1830
Copper /brown color/
נחושת, 5g, ø 24mm
KM# 122
כמות
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1828 - 1830
Silver /gray color/
כסף 0.166, 0.73g
KM# 123
כמות
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1831 - 1834
Silver /gray color/
כסף 0.166, 0.73g
KM# 132
כמות

סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1831 - 1835
Copper /brown color/
נחושת, 5.15g, ø 23mm
KM# 131
מחיר: 15.67
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1835 - 1837
כסף 0.166, 0.73g
KM# 137
כמות
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1839
כסף 0.166, 0.83g, ø 14mm
KM# 145
מחיר: 21.3

סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1842
נחושת, 5g, ø 24mm
KM# 153
כמות
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1854
נחושת, 5.16g, ø 24mm
KM# 163
כמות
סאקס- מינינגן 1 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1864 - 1866
כסף 0.166, 0.84g, ø 15mm
KM# 172
כמות

סאקס- מינינגן 3 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1808
כסף 0.305, 1.36g
KM# 97
כמות
סאקס- מינינגן 3 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1812 - 1813
כסף 0.305, 1.36g, ø 17mm
KM# 103
כמות
סאקס- מינינגן 3 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1827 - 1829
כסף 0.305, 1.36g
KM# 117
מחיר: 34.7

סאקס- מינינגן 3 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1829 - 1830
כסף 0.305, 1.36g, ø 17mm
KM# 127
כמות
סאקס- מינינגן 3 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1831 - 1835
כסף 0.305, 1.36g, ø 18mm
KM# 133
מחיר: 35.51
סאקס- מינינגן 3 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1835 - 1837
כסף 0.305, 1.36g, ø 17.5mm
KM# 138
כמות

סאקס- מינינגן 3 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1840
כסף 0.333, 1.29g, ø 17mm
KM# 150
מחיר: 34.69
סאקס- מינינגן 6 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1808 - 1813
כסף 0.333, 2.43g
KM# 98
כמות
No ImageNo Image
6 קרויזר
1812 - 1813
כסף 0.333, 2.43g
KM# 104
כמות

סאקס- מינינגן 6 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1826 - 1829
כסף (בילון), 2.44g, ø 18.84mm
KM# 116
מחיר: 53.8
סאקס- מינינגן 6 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1828 - 1830
כסף (בילון), 2.44g
KM# 124
מחיר: 19.11
סאקס- מינינגן 6 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1831 - 1835
כסף (בילון), 2.44g, ø 19mm
KM# 134
מחיר: 18.49

סאקס- מינינגן 6 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1835 - 1837
כסף (בילון), 2.44g, ø 19mm
KM# 139
מחיר: 20.59
סאקס- מינינגן 6 קרויזר - obverseסאקס- מינינגן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1840
כסף 0.333, 2.59g
KM# 151
כמות
סאקס- מינינגן ½ גולדן - obverseסאקס- מינינגן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1838 - 1841
כסף 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 141
כמות

סאקס- מינינגן ½ גולדן - obverseסאקס- מינינגן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1843 - 1846
כסף 0.900, 5.31g, ø 24.1mm
KM# 154
כמות
סאקס- מינינגן ½ גולדן - obverseסאקס- מינינגן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1854
כסף 0.900, 5.3g
KM# 164
כמות
סאקס- מינינגן 1 גולדן - obverseסאקס- מינינגן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1829
כסף 0.990, 11.8g, ø 31mm
KM# 128
כמות

סאקס- מינינגן 1 גולדן - obverseסאקס- מינינגן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1830 - 1833
כסף 0.750, 12.8g, ø 30mm
KM# 130
כמות
סאקס- מינינגן 1 גולדן - obverseסאקס- מינינגן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1835 - 1837
כסף 0.750, 12.83g, ø 30mm
KM# 140
כמות
סאקס- מינינגן 1 גולדן - obverseסאקס- מינינגן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1838 - 1841
כסף 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 142
כמות

סאקס- מינינגן 1 גולדן - obverseסאקס- מינינגן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1843 - 1846
כסף 0.900, 10.56g, ø 30.54mm
KM# 155
כמות
סאקס- מינינגן 1 גולדן - obverseסאקס- מינינגן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1854
כסף 0.900, 10.6g
KM# 165
כמות
סאקס- מינינגן 1 טלר איגוד - obverseסאקס- מינינגן 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1859 - 1866
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 167
כמות

סאקס- מינינגן 1 טלר איגוד - obverseסאקס- מינינגן 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1867
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 175
כמות
סאקס- מינינגן 2 גולדן - obverseסאקס- מינינגן 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1854
כסף 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 166
כמות
No ImageNo Image
2 טאלר
1841
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 152
כמות

סאקס- מינינגן 2 טאלר - obverseסאקס- מינינגן 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1843 - 1846
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 156
כמות
סאקס- מינינגן 2 טאלר - obverseסאקס- מינינגן 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1853 - 1854
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 160
כמות

uCoin