מוזמביק
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

מוזמביק - קטלוג מטבעות

מוזמביק>הרפובליקה של מוזמביק|2006 - 2015
 תקופה

מוזמביק 1 סנטאבו - obverseמוזמביק 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
2006
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 15mm
KM# 132
מחיר: 1.77
מוזמביק 5 סנטאבו - obverseמוזמביק 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
2006
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 19mm
KM# 133
מחיר: 1.77
מוזמביק 10 סנטאבו - obverseמוזמביק 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
2006
פלדה מצופה בפליז , 3.06g, ø 17mm
KM# 134
מחיר: 2.01

מוזמביק 20 סנטאבו - obverseמוזמביק 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
2006
פלדה מצופה בפליז , 4.1g, ø 20mm
KM# 135
מחיר: 2.32
מוזמביק 50 סנטאבו - obverseמוזמביק 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2006 - 2012
פלדה מצופה בפליז , 5.74g, ø 23mm
KM# 136
מחיר: 2.71
מוזמביק 1 מטיקל - obverseמוזמביק 1 מטיקל - reverse
1 מטיקל
2006 - 2012
פלדה עם ציפוי ניקל , 5.3g, ø 21mm
KM# 137
מחיר: 2.22

מוזמביק 2 מטיקל - obverseמוזמביק 2 מטיקל - reverse
2 מטיקל
2006 - 2012
פלדה עם ציפוי ניקל , 6g, ø 24mm
KM# 138
מחיר: 2.71
מוזמביק 5 מטיקל - obverseמוזמביק 5 מטיקל - reverse
5 מטיקל
2006 - 2012
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.5g, ø 27mm
KM# 139
מחיר: 2.83
מוזמביק 10 מטיקל - obverseמוזמביק 10 מטיקל - reverse
10 מטיקל
2006 - 2012
שתי מתכות: מרכז - פלדה מצופה בניקל, טבעת - פלדה מצופה בפליז, 7.5g, ø 25mm
KM# 140
מחיר: 3.93

מוזמביק>הרפובליקה של מוזמביק|1980 - 2005
 תקופה

מוזמביק 50 סנטאבו - obverseמוזמביק 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1980 - 1982
אלומיניום, 1.4g, ø 20mm
KM# 98
מחיר: 2.01
מוזמביק 1 מטיקל - obverseמוזמביק 1 מטיקל - reverse
1 מטיקל
1980 - 1982
פליז, 8g, ø 26mm
KM# 99
מחיר: 3.89
מוזמביק 1 מטיקל - obverseמוזמביק 1 מטיקל - reverse
1 מטיקל
1986
אלומיניום, 2.6g, ø 26mm
KM# 99a
מחיר: 5.92

מוזמביק 1 מטיקל - obverseמוזמביק 1 מטיקל - reverse
1 מטיקל
1994
פלדה מצופה בפליז , 2.3g, ø 17mm
KM# 115
מחיר: 4.14
מוזמביק 2½ מטיקל - obverseמוזמביק 2½ מטיקל - reverse
2½ מטיקל
1980 - 1986
אלומיניום, 1.9g, ø 22.6mm
KM# 100
מחיר: 2.76
מוזמביק 5 מטיקל - obverseמוזמביק 5 מטיקל - reverse
5 מטיקל
1980 - 1986
אלומיניום, 2.6g, ø 24.5mm
KM# 101
מחיר: 1.92

מוזמביק 5 מטיקל - obverseמוזמביק 5 מטיקל - reverse
5 מטיקל
1994
פלדה מצופה בפליז , 3.5g, ø 20mm
KM# 116
מחיר: 3.46
מוזמביק 10 מטיקל - obverseמוזמביק 10 מטיקל - reverse
10 מטיקל
1980
סגסוגת נחושת וניקל , 9.1g, ø 28mm
KM# 102
מחיר: 2.45
מוזמביק 10 מטיקל - obverseמוזמביק 10 מטיקל - reverse
10 מטיקל
1986
אלומיניום, 2.9g, ø 28mm
KM# 102a
מחיר: 4.62

מוזמביק 10 מטיקל - obverseמוזמביק 10 מטיקל - reverse
10 מטיקל
1994
פלדה מצופה בפליז , 5.2g, ø 23mm
KM# 117
מחיר: 2.79
מוזמביק 20 מטיקל - obverseמוזמביק 20 מטיקל - reverse
20 מטיקל
1980
סגסוגת נחושת וניקל , 12g, ø 30mm
KM# 103
מחיר: 5.36
מוזמביק 20 מטיקל - obverseמוזמביק 20 מטיקל - reverse
20 מטיקל
1986
אלומיניום, 1.9g, ø 30mm
KM# 103a
מחיר: 8.9

מוזמביק 20 מטיקל - obverseמוזמביק 20 מטיקל - reverse
20 מטיקל
1994
פלדה מצופה בפליז , 7.1g, ø 26mm
KM# 118
מחיר: 4.56
מוזמביק 50 מטיקל - obverseמוזמביק 50 מטיקל - reverse
50 מטיקל
1986
אלומיניום, 4.3g, ø 33.5mm
KM# 112
מחיר: 17.62
מוזמביק 50 מטיקל - obverseמוזמביק 50 מטיקל - reverse
50 מטיקל
1994
פלדה עם ציפוי ניקל , 5.06g, ø 24mm
KM# 119
מחיר: 6.94

מוזמביק 100 מטיקל - obverseמוזמביק 100 מטיקל - reverse
100 מטיקל
1994
פלדה עם ציפוי ניקל , 7.17g, ø 27mm
KM# 120
מחיר: 7.87
מוזמביק 500 מטיקל - obverseמוזמביק 500 מטיקל - reverse
500 מטיקל
1994
פלדה עם ציפוי ניקל , 10g, ø 30mm
KM# 121
מחיר: 7.79
מוזמביק 1000 מטיקל - obverseמוזמביק 1000 מטיקל - reverse
1000 מטיקל
1994
פלדה עם ציפוי ניקל , 11.6g, ø 32mm
KM# 122
מחיר: 9.36

מוזמביק 5000 מטיקל - obverseמוזמביק 5000 מטיקל - reverse
5000 מטיקל
1998
פלדה עם ציפוי ניקל , 14g, ø 28.5mm
KM# 124
מחיר: 11.33
מוזמביק 10000 מטיקל - obverseמוזמביק 10000 מטיקל - reverse
10000 מטיקל
2003
שתי מתכות מרכז - נירוסטה, טבעת - פליז, 8.04g, ø 26.6mm
KM# 131
מחיר: 10.9

מוזמביק>הרפובליקה של מוזמביק|1975 - 1979
 תקופה

מוזמביק 1 סנטימו - obverseמוזמביק 1 סנטימו - reverse
1 סנטימו
1975
אלומיניום, 0.9g, ø 16mm
KM# 90
מחיר: 48.41
מוזמביק 2 סנטימו - obverseמוזמביק 2 סנטימו - reverse
2 סנטימו
1975
פליז, 1.8g, ø 17.2mm
KM# 91
מחיר: 52.55
מוזמביק 5 סנטימו - obverseמוזמביק 5 סנטימו - reverse
5 סנטימו
1975
פליז, 3.6g, ø 21mm
KM# 92
מחיר: 44.78

מוזמביק 10 סנטימו - obverseמוזמביק 10 סנטימו - reverse
10 סנטימו
1975
פליז, 7.3g, ø 26mm
KM# 93
מחיר: 44.54
מוזמביק 20 סנטימו - obverseמוזמביק 20 סנטימו - reverse
20 סנטימו
1975
סגסוגת נחושת וניקל , 2.8g, ø 19.3mm
KM# 94
מחיר: 121.5
מוזמביק 50 סנטימו - obverseמוזמביק 50 סנטימו - reverse
50 סנטימו
1975
סגסוגת נחושת וניקל , 5.6g, ø 23.6mm
KM# 95
מחיר: 1.16

מוזמביק 1 מטיקל - obverseמוזמביק 1 מטיקל - reverse
1 מטיקל
1975
סגסוגת נחושת וניקל , 11.4g, ø 28.6mm
KM# 96
מחיר: 17.53
מוזמביק 2½ מטיקל - obverseמוזמביק 2½ מטיקל - reverse
2½ מטיקל
1975
סגסוגת נחושת וניקל , 13.5g, ø 30mm
KM# 97
מחיר: 19.45

מוזמביק>הקולוניה הפורטוגזית|1935 - 1974
 תקופה

מוזמביק 10 סנטאבו - obverseמוזמביק 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1936
ארד, 4g, ø 23.5mm
KM# 63
מחיר: 23.81
מוזמביק 10 סנטאבו - obverseמוזמביק 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1942
ארד, 3.94g, ø 22.57mm
KM# 72
מחיר: 15.25
מוזמביק 10 סנטאבו - obverseמוזמביק 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1960 - 1961
ארד, 1.7g, ø 16mm
KM# 83
מחיר: 4.25

מוזמביק 20 סנטאבו - obverseמוזמביק 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1936
ארד, 4.9g, ø 25mm
KM# 64
מחיר: 22.96
מוזמביק 20 סנטאבו - obverseמוזמביק 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1941
ארד, 5.1g, ø 25.1mm
KM# 71
מחיר: 22.77
מוזמביק 20 סנטאבו - obverseמוזמביק 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1949 - 1950
ארד, 2.9g, ø 20.3mm
KM# 75
מחיר: 10.15

מוזמביק 20 סנטאבו - obverseמוזמביק 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1961
ארד, 2.53g, ø 18.2mm
KM# 85
מחיר: 3.62
מוזמביק 20 סנטאבו - obverseמוזמביק 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1973 - 1974
ארד, 1.8g, ø 16mm
KM# 88
מחיר: 3.14
מוזמביק 50 סנטאבו - obverseמוזמביק 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1936
סגסוגת נחושת וניקל , 4.4g, ø 22.8mm
KM# 65
מחיר: 44.37

מוזמביק 50 סנטאבו - obverseמוזמביק 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1945
ארד, 4g, ø 22.8mm
KM# 73
מחיר: 19.28
מוזמביק 50 סנטאבו - obverseמוזמביק 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1950 - 1951
ארד ניקל, 4.5g, ø 22.7mm
KM# 76
מחיר: 10.28
מוזמביק 50 סנטאבו - obverseמוזמביק 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1953 - 1957
ארד, 4.1g, ø 20mm
KM# 81
מחיר: 4.56

מוזמביק 50 סנטאבו - obverseמוזמביק 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1973 - 1974
ארד, 4.53g, ø 22.49mm
KM# 89
מחיר: 3.7
מוזמביק 1 אסקודו - obverseמוזמביק 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1936
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 26.8mm
KM# 66
מחיר: 31.08
מוזמביק 1 אסקודו - obverseמוזמביק 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1945
ארד, 7.4g, ø 26.8mm
KM# 74
מחיר: 34.5

מוזמביק 1 אסקודו - obverseמוזמביק 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1950 - 1951
ארד ניקל, 8.1g, ø 27mm
KM# 77
מחיר: 8.73
מוזמביק 1 אסקודו - obverseמוזמביק 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1953 - 1974
ארד, 8g, ø 26mm
KM# 82
מחיר: 5.78
מוזמביק 2.5 אסקודו - obverseמוזמביק 2.5 אסקודו - reverse
2.5 אסקודו
1935
כסף 0.650, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 61
מחיר: 38.68

מוזמביק 2.5 אסקודו - obverseמוזמביק 2.5 אסקודו - reverse
2.5 אסקודו
1938 - 1951
כסף 0.650, 3.5g, ø 20.1mm
KM# 68
מחיר: 16.94
מוזמביק 2.5 אסקודו - obverseמוזמביק 2.5 אסקודו - reverse
2.5 אסקודו
1952 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 3.5g, ø 20.2mm
KM# 78
מחיר: 4.37
מוזמביק 5 אסקודו - obverseמוזמביק 5 אסקודו - reverse
5 אסקודו
1935 - 1949
כסף 0.650, 7g, ø 26mm
KM# 62
מחיר: 32.75

מוזמביק 5 אסקודו - obverseמוזמביק 5 אסקודו - reverse
5 אסקודו
1960
כסף 0.650, 4g, ø 22mm
KM# 84
מחיר: 15.74
מוזמביק 5 אסקודו - obverseמוזמביק 5 אסקודו - reverse
5 אסקודו
1971 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 24.26mm
KM# 86
מחיר: 5.35
מוזמביק 10 אסקודו - obverseמוזמביק 10 אסקודו - reverse
10 אסקודו
1936
כסף 0.835, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 67
מחיר: 63.91

מוזמביק 10 אסקודו - obverseמוזמביק 10 אסקודו - reverse
10 אסקודו
1938
כסף 0.835, 12.5g, ø 30.8mm
KM# 70
מחיר: 104
מוזמביק 10 אסקודו - obverseמוזמביק 10 אסקודו - reverse
10 אסקודו
1952 - 1960
כסף 0.720, 5g, ø 24mm
KM# 79
מחיר: 14.03
מוזמביק 10 אסקודו - obverseמוזמביק 10 אסקודו - reverse
10 אסקודו
1966
כסף 0.680, 5g, ø 24mm
KM# 79a
מחיר: 14.61

מוזמביק 10 אסקודו - obverseמוזמביק 10 אסקודו - reverse
10 אסקודו
1968 - 1974
סגסוגת נחושת וניקל , 9.01g, ø 28mm
KM# 79b
מחיר: 6.26
מוזמביק 20 אסקודו - obverseמוזמביק 20 אסקודו - reverse
20 אסקודו
1952 - 1960
כסף 0.720, 10g, ø 30mm
KM# 80
מחיר: 19.59
מוזמביק 20 אסקודו - obverseמוזמביק 20 אסקודו - reverse
20 אסקודו
1966
כסף 0.680, 10g, ø 30mm
KM# 80a
מחיר: 18.24

מוזמביק 20 אסקודו - obverseמוזמביק 20 אסקודו - reverse
20 אסקודו
1971 - 1972
ניקל, 12.06g, ø 30mm
KM# 87
מחיר: 9.84

uCoin