מיצרי התנחלויות
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

מיצרי התנחלויות - קטלוג מטבעות

מיצרי התנחלויות>המלך ג'ורג V|1911 - 1935
 תקופה

מיצרי התנחלויות ¼ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ¼ סנט - reverse
¼ סנט
1916
ארד, 2.33g, ø 18mm
KM# 27
מחיר: 51.05
מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1916
ארד, 4.66g, ø 23mm
KM# 28
מחיר: 23.17
מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1932
ארד, 2.91g, ø 18.5mm
KM# 37
מחיר: 35.63

מיצרי התנחלויות 1 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 1 סנט - reverse
1 סנט
1919 - 1926
ארד, 5.85g, ø 21.5mm
KM# 32
מחיר: 10.05
מיצרי התנחלויות 5 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 5 סנט - reverse
5 סנט
1918 - 1920
כסף 0.400, 1.36g, ø 16mm
KM# 31
מחיר: 17.22
מיצרי התנחלויות 5 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 5 סנט - reverse
5 סנט
1920
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 20mm
KM# 34
מחיר: 24.92

מיצרי התנחלויות 5 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 5 סנט - reverse
5 סנט
1926 - 1935
כסף 0.600, 1.35g, ø 16mm
KM# 36
מחיר: 11.3
מיצרי התנחלויות 10 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 10 סנט - reverse
10 סנט
1916 - 1917
כסף 0.600, 2.71g, ø 18mm
KM# 29
מחיר: 12.56
מיצרי התנחלויות 10 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 10 סנט - reverse
10 סנט
1918 - 1920
כסף 0.400, 2.71g, ø 18mm
KM# 29a
מחיר: 11.57

מיצרי התנחלויות 10 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 10 סנט - reverse
10 סנט
1926 - 1927
כסף 0.600, 2.71g, ø 18mm
KM# 29b
מחיר: 16.38
מיצרי התנחלויות 20 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 20 סנט - reverse
20 סנט
1916 - 1917
כסף 0.600, 5.43g, ø 23.8mm
KM# 30
כמות
מיצרי התנחלויות 20 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 20 סנט - reverse
20 סנט
1919
כסף 0.400, 5.43g, ø 23.8mm
KM# 30a
מחיר: 44.12

מיצרי התנחלויות 20 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 20 סנט - reverse
20 סנט
1926 - 1935
כסף 0.600, 5.43g, ø 23.8mm
KM# 30b
מחיר: 19.24
מיצרי התנחלויות 50 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 50 סנט - reverse
50 סנט
1920 - 1921
כסף 0.500, 8.42g, ø 28.5mm
KM# 35
מחיר: 44.35
מיצרי התנחלויות 1 דולר  - obverseמיצרי התנחלויות 1 דולר  - reverse
1 דולר
1919 - 1920
כסף 0.500, 16.85g, ø 34.1mm
KM# 33
כמות

מיצרי התנחלויות>המלך אדוארד VII|1902 - 1910
 תקופה

מיצרי התנחלויות ¼ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ¼ סנט - reverse
¼ סנט
1905 - 1908
ארד, 2.33g, ø 18mm
KM# 17
כמות
מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1908
ארד, 4.66g, ø 23mm
KM# 18
מחיר: 40.71
מיצרי התנחלויות 1 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 1 סנט - reverse
1 סנט
1903 - 1908
ארד, 9.33g, ø 29mm
KM# 19
מחיר: 16.16

מיצרי התנחלויות 5 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 5 סנט - reverse
5 סנט
1902 - 1903
כסף 0.800, 1.36g, ø 16mm
KM# 20
מחיר: 12.24
מיצרי התנחלויות 5 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 5 סנט - reverse
5 סנט
1910
כסף 0.600, 1.36g, ø 16mm
KM# 20а
מחיר: 53.23
מיצרי התנחלויות 10 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 10 סנט - reverse
10 סנט
1902 - 1903
כסף 0.800, 2.71g, ø 16mm
KM# 21
מחיר: 26.31

מיצרי התנחלויות 10 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 10 סנט - reverse
10 סנט
1909 - 1910
כסף 0.600, 2.72g, ø 18mm
KM# 21a
מחיר: 9.13
מיצרי התנחלויות 20 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 20 סנט - reverse
20 סנט
1902 - 1903
כסף 0.800, 5.43g, ø 23mm
KM# 22
מחיר: 66.31
מיצרי התנחלויות 20 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 20 סנט - reverse
20 סנט
1910
כסף 0.600, 5.43g, ø 23mm
KM# 22a
מחיר: 36.95

מיצרי התנחלויות 50 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 50 סנט - reverse
50 סנט
1902 - 1905
כסף 0.800, 13.58g, ø 28.6mm
KM# 23
כמות
מיצרי התנחלויות 50 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 50 סנט - reverse
50 סנט
1907 - 1908
כסף 0.900, 10.1g, ø 28.6mm
KM# 24
מחיר: 137.8
מיצרי התנחלויות 1 דולר  - obverseמיצרי התנחלויות 1 דולר  - reverse
1 דולר
1903 - 1904
כסף 0.900, 26.95g, ø 37.3mm
KM# 25
מחיר: 250.2

מיצרי התנחלויות 1 דולר  - obverseמיצרי התנחלויות 1 דולר  - reverse
1 דולר
1907 - 1909
כסף 0.900, 20.21g, ø 34.5mm
KM# 26
מחיר: 236.2

מיצרי התנחלויות>המלכה ויקטוריה|1845 - 1901
 תקופה

מיצרי התנחלויות ¼ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ¼ סנט - reverse
¼ סנט
1845
נחושת, 2.33g, ø 18mm
KM# 1
מחיר: 60.9
מיצרי התנחלויות ¼ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ¼ סנט - reverse
¼ סנט
1862
נחושת, 2.33g, ø 18mm
KM# 4
כמות
מיצרי התנחלויות ¼ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ¼ סנט - reverse
¼ סנט
1872 - 1883
נחושת, 2.33g, ø 18mm
KM# 7
מחיר: 7.45

מיצרי התנחלויות ¼ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ¼ סנט - reverse
¼ סנט
1884
ארד, 2.33g, ø 18mm
KM# 7a
מחיר: 237.2
מיצרי התנחלויות ¼ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ¼ סנט - reverse
¼ סנט
1889 - 1901
ארד, 2.33g, ø 18mm
KM# 14
מחיר: 10.17
מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1845
נחושת, 4.51g, ø 22.3mm
KM# 2
מחיר: 46.86

מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1862
נחושת, 4.66g, ø 22.5mm
KM# 5
מחיר: 30.39
מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1872 - 1883
נחושת, 4.66g, ø 23mm
KM# 8
מחיר: 112.8
מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1884
ארד, 4.66g, ø 23mm
KM# 8a
כמות

מיצרי התנחלויות ½ סנט - obverseמיצרי התנחלויות ½ סנט - reverse
½ סנט
1889
ארד, 4.66g, ø 23mm
KM# 15
כמות
מיצרי התנחלויות 1 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 1 סנט - reverse
1 סנט
1845
נחושת, 9.33g, ø 29mm
KM# 3
מחיר: 55.52
מיצרי התנחלויות 1 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 1 סנט - reverse
1 סנט
1862
נחושת, 9.33g, ø 29mm
KM# 6
מחיר: 42.05

מיצרי התנחלויות 1 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 1 סנט - reverse
1 סנט
1872 - 1883
נחושת, 9.33g, ø 29mm
KM# 9
מחיר: 16.54
מיצרי התנחלויות 1 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 1 סנט - reverse
1 סנט
1884 - 1886
ארד, 9.33g, ø 29mm
KM# 9a
מחיר: 20.79
מיצרי התנחלויות 1 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 1 סנט - reverse
1 סנט
1887 - 1901
ארד, 9.33g, ø 29mm
KM# 16
מחיר: 7.86

מיצרי התנחלויות 5 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 5 סנט - reverse
5 סנט
1871 - 1901
כסף 0.800, 1.35g, ø 16mm
KM# 10
מחיר: 15.77
מיצרי התנחלויות 10 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 10 סנט - reverse
10 סנט
1871 - 1901
כסף 0.800, 2.71g, ø 18mm
KM# 11
מחיר: 14.56
מיצרי התנחלויות 20 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 20 סנט - reverse
20 סנט
1871 - 1901
כסף 0.800, 5.43g, ø 23.8mm
KM# 12
מחיר: 31.3

מיצרי התנחלויות 50 סנט - obverseמיצרי התנחלויות 50 סנט - reverse
50 סנט
1886 - 1901
כסף 0.800, 13.57g, ø 31mm
KM# 13
כמות

uCoin