לומברדיה - ונציה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

לומברדיה - ונציה - קטלוג מטבעות

לומברדיה - ונציה>ממלכת לומברדו-ונציאן|1815 - 1866
 תקופה

לומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - reverse
1 ז'אנטזימו
1822 - 1834
נחושת, 1.75g, ø 18mm
C# 1
מחיר: 17.53
לומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - reverse
1 ז'אנטזימו
1839 - 1846
נחושת, 1.75g, ø 18mm
C# 12
מחיר: 4.13
לומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - reverse
1 ז'אנטזימו
1849 - 1852
נחושת, 1.75g, ø 18mm
C# 25
מחיר: 61.88

לומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 1 ז'אנטזימו - reverse
1 ז'אנטזימו
1852
נחושת, 1.09g, ø 15mm
C# 29
מחיר: 17.44
לומברדיה - ונציה 5/10 סולדו - obverseלומברדיה - ונציה 5/10 סולדו - reverse
5/10 סולדו
1862
נחושת, 1.65g, ø 17.1mm
C# 34
מחיר: 32.81
לומברדיה - ונציה 3 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 3 ז'אנטזימו - reverse
3 ז'אנטזימו
1822 - 1834
נחושת, 5.25g, ø 22mm
C# 2
מחיר: 40.3

לומברדיה - ונציה 3 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 3 ז'אנטזימו - reverse
3 ז'אנטזימו
1839 - 1846
נחושת, 5.25g, ø 22mm
C# 13
מחיר: 1.18
No ImageNo Image
3 ז'אנטזימו
1849 - 1852
נחושת, 5.25g, ø 22mm
C# 26
מחיר: 19.67
לומברדיה - ונציה 3 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 3 ז'אנטזימו - reverse
3 ז'אנטזימו
1852
נחושת, 3.28g, ø 19mm
C# 30
מחיר: 48.63

לומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - reverse
5 ז'אנטזימו
1822 - 1834
נחושת, 8.75g, ø 24mm
C# 3
מחיר: 4.12
לומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - reverse
5 ז'אנטזימו
1839 - 1846
נחושת, 8.6g, ø 24mm
C# 14
מחיר: 63.6
לומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - reverse
5 ז'אנטזימו
1849 - 1850
נחושת, 8.75g, ø 24mm
C# 27
מחיר: 19.67

לומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 5 ז'אנטזימו - reverse
5 ז'אנטזימו
1852
נחושת, 5.47g, ø 22mm
C# 31
מחיר: 22.08
לומברדיה - ונציה 1 סולדו - obverseלומברדיה - ונציה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1862
נחושת, 3.33g, ø 19mm
C# 35
מחיר: 45.22
לומברדיה - ונציה 10 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 10 ז'אנטזימו - reverse
10 ז'אנטזימו
1849
נחושת, 17.5g, ø 31mm
C# 28
כמות

לומברדיה - ונציה 10 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 10 ז'אנטזימו - reverse
10 ז'אנטזימו
1852
נחושת, 10.94g, ø 25mm
C# 32
מחיר: 19.67
לומברדיה - ונציה 15 ז'אנטזימו - obverseלומברדיה - ונציה 15 ז'אנטזימו - reverse
15 ז'אנטזימו
1852
נחושת, 16.4g, ø 30.5mm
C# 33
כמות
לומברדיה - ונציה ¼ לירות - obverseלומברדיה - ונציה ¼ לירות - reverse
¼ לירות
1822 - 1824
כסף 0.600, 1.62g, ø 16.3mm
C# 4
מחיר: 18.37

לומברדיה - ונציה ¼ לירות - obverseלומברדיה - ונציה ¼ לירות - reverse
¼ לירות
1837 - 1844
כסף 0.600, 1.62g, ø 16mm
C# 15
כמות
לומברדיה - ונציה ½ לירות - obverseלומברדיה - ונציה ½ לירות - reverse
½ לירות
1822 - 1824
כסף 0.900, 2.165g, ø 16.2mm
C# 5
מחיר: 354.1
לומברדיה - ונציה ½ לירות - obverseלומברדיה - ונציה ½ לירות - reverse
½ לירות
1837 - 1844
כסף 0.900, 2.165g, ø 18mm
C# 16
כמות

לומברדיה - ונציה ½ לירות - obverseלומברדיה - ונציה ½ לירות - reverse
½ לירות
1854 - 1855
כסף 0.900, 2.165g, ø 18mm
C# 36
כמות
לומברדיה - ונציה 1 לירה - obverseלומברדיה - ונציה 1 לירה - reverse
1 לירה
1822 - 1825
כסף 0.900, 4.33g, ø 22.5mm
C# 6
מחיר: 191.1
לומברדיה - ונציה 1 לירה - obverseלומברדיה - ונציה 1 לירה - reverse
1 לירה
1837 - 1844
כסף 0.900, 4.33g, ø 22mm
C# 17
כמות

לומברדיה - ונציה 1 לירה - obverseלומברדיה - ונציה 1 לירה - reverse
1 לירה
1852 - 1858
כסף 0.900, 4.33g, ø 22mm
C# 37
כמות
לומברדיה - ונציה ½ סקודו - obverseלומברדיה - ונציה ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1822 - 1835
כסף 0.900, 13g, ø 30mm
C# 7
מחיר: 377.8
No ImageNo Image
½ סקודו
1837 - 1846
כסף 0.900, 13g, ø 30mm
C# 18
כמות

לומברדיה - ונציה ½ סקודו - obverseלומברדיה - ונציה ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1853
כסף 0.900, 13g, ø 30mm
C# 38
כמות
לומברדיה - ונציה 1 סקודו - obverseלומברדיה - ונציה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1822 - 1832
כסף 0.900, 26g, ø 39mm
C# 8
כמות
לומברדיה - ונציה 1 סקודו - obverseלומברדיה - ונציה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1837 - 1846
כסף 0.900, 26g, ø 38.5mm
C# 19
כמות

לומברדיה - ונציה 1 סקודו - obverseלומברדיה - ונציה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1853
כסף 0.900, 26g, ø 38mm
C# 39
כמות
לומברדיה - ונציה ½ סופרנו - obverseלומברדיה - ונציה ½ סופרנו - reverse
½ סופרנו
1822 - 1831
זהב 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 10
כמות
לומברדיה - ונציה ½ סופרנו - obverseלומברדיה - ונציה ½ סופרנו - reverse
½ סופרנו
1835
זהב 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 10a
כמות

לומברדיה - ונציה ½ סופרנו - obverseלומברדיה - ונציה ½ סופרנו - reverse
½ סופרנו
1837 - 1849
זהב 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 20
כמות
לומברדיה - ונציה ½ סופרנו - obverseלומברדיה - ונציה ½ סופרנו - reverse
½ סופרנו
1854 - 1856
זהב 0.900, 5.67g, ø 21mm
C# 40
כמות
לומברדיה - ונציה 1 סופרנו - obverseלומברדיה - ונציה 1 סופרנו - reverse
1 סופרנו
1822 - 1835
זהב 0.900, 11.33g, ø 25.4mm
C# 11
כמות

לומברדיה - ונציה 1 סופרנו - obverseלומברדיה - ונציה 1 סופרנו - reverse
1 סופרנו
1837 - 1847
זהב 0.900, 11.33g, ø 25.5mm
C# 21
כמות
לומברדיה - ונציה 1 סופרנו - obverseלומברדיה - ונציה 1 סופרנו - reverse
1 סופרנו
1853 - 1856
זהב 0.900, 11.33g, ø 25.5mm
C# 41
מחיר: 50,413

uCoin