שתי סיציליות
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

שתי סיציליות - קטלוג מטבעות

שתי סיציליות>ממלכת שני הסיציליות|1816 - 1861
 תקופה

שתי סיציליות ½ טורז - obverseשתי סיציליות ½ טורז - reverse
½ טורז
1832 - 1847
נחושת, 1.56g, ø 16.7mm
KM# 313
מחיר: 0.04
No ImageNo Image
½ טורז
1841
נחושת, 1.56g, ø 16.7mm
KM# 348
כמות
שתי סיציליות ½ טורז - obverseשתי סיציליות ½ טורז - reverse
½ טורז
1847 - 1854
נחושת, 1.56g, ø 16.7mm
KM# 362
מחיר: 0.04

שתי סיציליות ½ טורז - obverseשתי סיציליות ½ טורז - reverse
½ טורז
1853 - 1854
Large head
נחושת, 1.56g, ø 16.7mm
KM# 371
מחיר: 0.41
שתי סיציליות 1 טורז - obverseשתי סיציליות 1 טורז - reverse
1 טורז
1817
נחושת, 3.2g, ø 19mm
KM# 277
מחיר: 0.04
No ImageNo Image
1 טורז
1827
נחושת, 3.12g, ø 19mm
KM# 303
כמות

שתי סיציליות 1 טורז - obverseשתי סיציליות 1 טורז - reverse
1 טורז
1832 - 1848
נחושת, 3.12g, ø 19mm
KM# 314
מחיר: 0.04
שתי סיציליות 1 טורז - obverseשתי סיציליות 1 טורז - reverse
1 טורז
1845 - 1859
נחושת, 3.12g, ø 19mm
KM# 358
מחיר: 32.42
שתי סיציליות 1½ טורז - obverseשתי סיציליות 1½ טורז - reverse
1½ טורז
1832 - 1840
נחושת, 4.68g, ø 21.5mm
KM# 315
מחיר: 0.04

שתי סיציליות 1½ טורז - obverseשתי סיציליות 1½ טורז - reverse
1½ טורז
1844 - 1848
נחושת, 4.68g, ø 21.5mm
KM# 355
מחיר: 0.41
שתי סיציליות 1½ טורז - obverseשתי סיציליות 1½ טורז - reverse
1½ טורז
1849 - 1854
נחושת, 4.68g, ø 21.5mm
KM# 365
מחיר: 0.04
שתי סיציליות 2 טורז - obverseשתי סיציליות 2 טורז - reverse
2 טורז
1825 - 1826
נחושת, 6.24g, ø 24mm
KM# 292
כמות

No ImageNo Image
2 טורז
1832 - 1835
נחושת, 6.24g, ø 24.5mm
KM# 316
כמות
שתי סיציליות 2 טורז - obverseשתי סיציליות 2 טורז - reverse
2 טורז
1838 - 1856
נחושת, 6.24g, ø 24.5mm
KM# 327
מחיר: 39.08
שתי סיציליות 2 טורז - obverseשתי סיציליות 2 טורז - reverse
2 טורז
1857 - 1859
נחושת, 6.24g, ø 24.5mm
KM# 374
מחיר: 83.52

שתי סיציליות 2 טורז - obverseשתי סיציליות 2 טורז - reverse
2 טורז
1859
נחושת, 6.24g, ø 24.5mm
KM# 375
מחיר: 168.1
שתי סיציליות 3 טורז - obverseשתי סיציליות 3 טורז - reverse
3 טורז
1833 - 1838
נחושת, 9.35g, ø 27mm
KM# 321
כמות
שתי סיציליות 3 טורז - obverseשתי סיציליות 3 טורז - reverse
3 טורז
1839 - 1858
נחושת, 9.35g, ø 27mm
KM# 330
כמות

שתי סיציליות 4 טורז - obverseשתי סיציליות 4 טורז - reverse
4 טורז
1817
נחושת, 12.57g, ø 29mm
KM# 279
כמות
שתי סיציליות 5 טורז - obverseשתי סיציליות 5 טורז - reverse
5 טורז
1816 - 1818
נחושת, 15.59g, ø 31mm
KM# 271
כמות
שתי סיציליות 5 טורז - obverseשתי סיציליות 5 טורז - reverse
5 טורז
1819 - 1820
נחושת, 15.59g, ø 31mm
KM# 289
כמות

שתי סיציליות 5 טורז - obverseשתי סיציליות 5 טורז - reverse
5 טורז
1826 - 1827
נחושת, 15.13g, ø 31.5mm
KM# 297
כמות
שתי סיציליות 5 טורז - obverseשתי סיציליות 5 טורז - reverse
5 טורז
1831 - 1841
נחושת, 15.59g, ø 32mm
KM# 305
מחיר: 109.4
שתי סיציליות 5 טורז - obverseשתי סיציליות 5 טורז - reverse
5 טורז
1841 - 1845
נחושת, 15.59g, ø 32mm
KM# 349
כמות

שתי סיציליות 5 טורז - obverseשתי סיציליות 5 טורז - reverse
5 טורז
1846 - 1859
נחושת, 15.59g, ø 32mm
KM# 360
כמות
No ImageNo Image
5 טורז
1859
נחושת, 15.54g, ø 32mm
KM# 376
כמות
שתי סיציליות 8 טורז - obverseשתי סיציליות 8 טורז - reverse
8 טורז
1816 - 1818
נחושת, 24.95g, ø 35mm
KM# 273
כמות

שתי סיציליות 10 טורז - obverseשתי סיציליות 10 טורז - reverse
10 טורז
1819
נחושת, 31.19g, ø 38.5mm
KM# 290
כמות
שתי סיציליות 10 טורז - obverseשתי סיציליות 10 טורז - reverse
10 טורז
1825
נחושת, 31.19g, ø 38.5mm
KM# 293
מחיר: 42.82
שתי סיציליות 10 טורז - obverseשתי סיציליות 10 טורז - reverse
10 טורז
1831 - 1839
נחושת, 31.18g, ø 38mm
KM# 306
מחיר: 586.3

שתי סיציליות 10 טורז - obverseשתי סיציליות 10 טורז - reverse
10 טורז
1839 - 1851
נחושת, 31.18g, ø 38mm
KM# 331
כמות
שתי סיציליות 10 טורז - obverseשתי סיציליות 10 טורז - reverse
10 טורז
1841 - 1847
נחושת, 31.18g, ø 38mm
KM# 350
כמות
שתי סיציליות 10 טורז - obverseשתי סיציליות 10 טורז - reverse
10 טורז
1851 - 1859
נחושת, 31.18g, ø 38mm
KM# 369
מחיר: 51.59

שתי סיציליות 10 טורז - obverseשתי סיציליות 10 טורז - reverse
10 טורז
1859
נחושת, 31.18g, ø 38mm
KM# 377
מחיר: 50.44
שתי סיציליות 5 גרנו - obverseשתי סיציליות 5 גרנו - reverse
5 גרנו
1836 - 1847
כסף 0.833, 1.15g, ø 16.5mm
KM# 326
מחיר: 136.8
שתי סיציליות 5 גרנו - obverseשתי סיציליות 5 גרנו - reverse
5 גרנו
1848 - 1853
כסף 0.833, 1.15g, ø 16.5mm
KM# 363
כמות

שתי סיציליות 10 גרנו - obverseשתי סיציליות 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1818
כסף 0.833, 2.29g, ø 18.5mm
KM# 282
כמות
שתי סיציליות 10 גרנו - obverseשתי סיציליות 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1826
כסף 0.833, 2.29g, ø 18.5mm
KM# 298
כמות
שתי סיציליות 10 גרנו - obverseשתי סיציליות 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1832 - 1835
כסף 0.833, 2.29g, ø 18.5mm
KM# 319
כמות

שתי סיציליות 10 גרנו - obverseשתי סיציליות 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1835 - 1839
כסף 0.833, 2.29g, ø 18.5mm
KM# 323
כמות
שתי סיציליות 10 גרנו - obverseשתי סיציליות 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1838 - 1848
כסף 0.833, 2.29g, ø 18.5mm
KM# 328
כמות
שתי סיציליות 10 גרנו - obverseשתי סיציליות 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1848 - 1859
כסף 0.833, 2.29g, ø 18.5mm
KM# 364
מחיר: 469

No ImageNo Image
20 גרנו
1818
כסף 0.833, 4.5g, ø 23mm
KM# 283
כמות
שתי סיציליות 20 גרנו - obverseשתי סיציליות 20 גרנו - reverse
20 גרנו
1826
כסף 0.833, 4.59g, ø 21mm
KM# 299
כמות
שתי סיציליות 20 גרנו - obverseשתי סיציליות 20 גרנו - reverse
20 גרנו
1831 - 1838
כסף 0.833, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 307
כמות

שתי סיציליות 20 גרנו - obverseשתי סיציליות 20 גרנו - reverse
20 גרנו
1839 - 1859
כסף 0.833, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 332
מחיר: 48.27
שתי סיציליות 20 גרנו - obverseשתי סיציליות 20 גרנו - reverse
20 גרנו
1859
כסף 0.833, 4.5g, ø 22mm
KM# 379
כמות
שתי סיציליות 60 גרנו - obverseשתי סיציליות 60 גרנו - reverse
60 גרנו
1818
כסף 0.833, 13.77g, ø 31.5mm
KM# 284
כמות

שתי סיציליות 60 גרנו - obverseשתי סיציליות 60 גרנו - reverse
60 גרנו
1826
כסף 0.833, 13.77g, ø 32mm
KM# 300
כמות
שתי סיציליות 60 גרנו - obverseשתי סיציליות 60 גרנו - reverse
60 גרנו
1831 - 1834
כסף 0.833, 13.77g, ø 31mm
KM# 308
כמות
שתי סיציליות 60 גרנו - obverseשתי סיציליות 60 גרנו - reverse
60 גרנו
1835 - 1839
כסף 0.833, 13.77g, ø 31mm
KM# 324
כמות

שתי סיציליות 60 גרנו - obverseשתי סיציליות 60 גרנו - reverse
60 גרנו
1841 - 1846
כסף 0.833, 13.77g, ø 31mm
KM# 351
כמות
שתי סיציליות 60 גרנו - obverseשתי סיציליות 60 גרנו - reverse
60 גרנו
1846 - 1859
כסף 0.833, 13.77g, ø 31mm
KM# 361
מחיר: 265.8
No ImageNo Image
60 גרנו
1859
כסף 0.833, 13.34g, ø 31mm
KM# 380
כמות

שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1817 - 1818
כסף 0.833, 27.53g, ø 37.5mm
KM# 281
מחיר: 173.4
שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1818
כסף 0.833, 27.53g, ø 37.5mm
KM# 285
כמות
שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1825 - 1828
כסף 0.833, 27.53g, ø 37.5mm
KM# 294
מחיר: 3,518

שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1831 - 1835
כסף 0.833, 27.53g, ø 37mm
KM# 309
מחיר: 114.1
שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1835 - 1839
כסף 0.833, 27.53g, ø 37mm
KM# 325
מחיר: 192.1
שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1840 - 1851
כסף 0.833, 27.53g, ø 37mm
KM# 346
מחיר: 54.63

שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1851 - 1859
כסף 0.833, 27.53g, ø 37mm
KM# 370
מחיר: 148.5
שתי סיציליות 120 גרנו - obverseשתי סיציליות 120 גרנו - reverse
120 גרנו
1859
כסף 0.833, 27.53g, ø 37mm
KM# 381
כמות
שתי סיציליות 3 דוקט - obverseשתי סיציליות 3 דוקט - reverse
3 דוקט
1818
זהב 0.996, 3.79g, ø 18mm
KM# 286
כמות

שתי סיציליות 3 דוקט - obverseשתי סיציליות 3 דוקט - reverse
3 דוקט
1826
זהב 0.996, 3.79g, ø 18.5mm
KM# 301
כמות
שתי סיציליות 3 דוקט - obverseשתי סיציליות 3 דוקט - reverse
3 דוקט
1831 - 1837
זהב 0.996, 3.78g, ø 18.5mm
KM# 320
כמות
No ImageNo Image
3 דוקט
1839 - 1840
זהב 0.996, 3.78g, ø 18.5mm
KM# 333
כמות

שתי סיציליות 3 דוקט - obverseשתי סיציליות 3 דוקט - reverse
3 דוקט
1842 - 1848
זהב 0.996, 3.78g, ø 18.5mm
KM# 353
כמות
שתי סיציליות 3 דוקט - obverseשתי סיציליות 3 דוקט - reverse
3 דוקט
1850 - 1856
זהב 0.996, 3.78g, ø 18.5mm
KM# 367
כמות
שתי סיציליות 6 דוקט - obverseשתי סיציליות 6 דוקט - reverse
6 דוקט
1826
זהב 0.996, 7.57g, ø 21mm
KM# 302
כמות

שתי סיציליות 6 דוקט - obverseשתי סיציליות 6 דוקט - reverse
6 דוקט
1831 - 1835
זהב 0.996, 7.57g, ø 21.5mm
KM# 310
כמות
שתי סיציליות 6 דוקט - obverseשתי סיציליות 6 דוקט - reverse
6 דוקט
1840
זהב 0.996, 7.57g, ø 21.5mm
KM# 347
כמות
שתי סיציליות 6 דוקט - obverseשתי סיציליות 6 דוקט - reverse
6 דוקט
1842 - 1856
זהב 0.996, 7.57g, ø 21.5mm
KM# 354
כמות

שתי סיציליות 15 דוקט - obverseשתי סיציליות 15 דוקט - reverse
15 דוקט
1818
זהב 0.996, 18.93g, ø 29.5mm
KM# 287
כמות
שתי סיציליות 15 דוקט - obverseשתי סיציליות 15 דוקט - reverse
15 דוקט
1825
זהב 0.996, 18.93g, ø 29mm
KM# 295
כמות
No ImageNo Image
15 דוקט
1831
זהב 0.996, 18.93g, ø 29.5mm
KM# 311
כמות

שתי סיציליות 15 דוקט - obverseשתי סיציליות 15 דוקט - reverse
15 דוקט
1844
זהב 0.996, 18.93g, ø 29.5mm
KM# 356
כמות
שתי סיציליות 15 דוקט - obverseשתי סיציליות 15 דוקט - reverse
15 דוקט
1845 - 1856
זהב 0.996, 18.93g, ø 29.5mm
KM# 359
כמות
שתי סיציליות 30 דוקט - obverseשתי סיציליות 30 דוקט - reverse
30 דוקט
1818
זהב 0.996, 37.87g, ø 35.3mm
KM# 288
כמות

שתי סיציליות 30 דוקט - obverseשתי סיציליות 30 דוקט - reverse
30 דוקט
1825 - 1826
זהב 0.996, 37.87g, ø 36.3mm
KM# 296
כמות
שתי סיציליות 30 דוקט - obverseשתי סיציליות 30 דוקט - reverse
30 דוקט
1831 - 1835
זהב 0.996, 37.87g, ø 35.5mm
KM# 312
כמות
שתי סיציליות 30 דוקט - obverseשתי סיציליות 30 דוקט - reverse
30 דוקט
1839 - 1840
זהב 0.996, 37.87g, ø 35.5mm
KM# 334
כמות

שתי סיציליות 30 דוקט - obverseשתי סיציליות 30 דוקט - reverse
30 דוקט
1844 - 1848
זהב 0.996, 37.87g, ø 35.5mm
KM# 357
כמות
שתי סיציליות 30 דוקט - obverseשתי סיציליות 30 דוקט - reverse
30 דוקט
1850 - 1852
זהב 0.996, 37.87g, ø 35.5mm
KM# 368
כמות
שתי סיציליות 30 דוקט - obverseשתי סיציליות 30 דוקט - reverse
30 דוקט
1854 - 1856
זהב 0.996, 37.87g, ø 35.5mm
KM# 372
כמות

uCoin