כף ורדה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

כף ורדה - קטלוג מטבעות

כף ורדה>הרפובליקה של קייפ ורדה|1975 - 2015
 תקופה

כף ורדה 20 סנטאבו - obverseכף ורדה 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1977 - 1980
אלומיניום, 1.3g, ø 21mm
KM# 15
מחיר: 4.13
כף ורדה 50 סנטאבו - obverseכף ורדה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1977 - 1980
אלומיניום, 2.1g, ø 24.5mm
KM# 16
מחיר: 4.21
כף ורדה 1 אסקודו - obverseכף ורדה 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1977 - 1980
ארד ניקל, 4.1g, ø 23.5mm
KM# 17
מחיר: 3.9

כף ורדה 2.5 אסקודו - obverseכף ורדה 2.5 אסקודו - reverse
2.5 אסקודו
1977 - 1982
ארד ניקל, 7g, ø 26mm
KM# 18
מחיר: 8.14
כף ורדה 10 אסקודו - obverseכף ורדה 10 אסקודו - reverse
10 אסקודו
1977 - 1982
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 28.1mm
KM# 19
מחיר: 6.1
כף ורדה 20 אסקודו - obverseכף ורדה 20 אסקודו - reverse
20 אסקודו
1977 - 1982
סגסוגת נחושת וניקל , 12.2g, ø 31mm
KM# 20
מחיר: 8.62

כף ורדה 50 אסקודו - obverseכף ורדה 50 אסקודו - reverse
50 אסקודו
1977 - 1980
סגסוגת נחושת וניקל , 16.2g, ø 34.1mm
KM# 21
מחיר: 16.07

כף ורדה>הקולוניה הפורטוגזית|1914 - 1974
 תקופה

כף ורדה 5 סנטאבו - obverseכף ורדה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1930
ארד, 2.9g, ø 19.1mm
KM# 1
מחיר: 18.9
כף ורדה 10 סנטאבו - obverseכף ורדה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1930
ארד, 4g, ø 22.4mm
KM# 2
מחיר: 19.49
כף ורדה 20 סנטאבו - obverseכף ורדה 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1930
ארד, 5g, ø 24mm
KM# 3
מחיר: 21.16

כף ורדה 50 סנטאבו - obverseכף ורדה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1930
ארד ניקל, 4.4g, ø 22.7mm
KM# 4
מחיר: 32.03
כף ורדה 50 סנטאבו - obverseכף ורדה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1949
ארד ניקל, 4.6g, ø 22.9mm
KM# 6
מחיר: 19.17
כף ורדה 50 סנטאבו - obverseכף ורדה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1968
ארד, 3.4g, ø 20mm
KM# 11
מחיר: 12.44

כף ורדה 1 אסקודו - obverseכף ורדה 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1930
ארד ניקל, 8g, ø 26mm
KM# 5
מחיר: 88.71
כף ורדה 1 אסקודו - obverseכף ורדה 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1949
ארד ניקל, 8g, ø 26mm
KM# 7
מחיר: 35.61
כף ורדה 1 אסקודו - obverseכף ורדה 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1953 - 1968
ארד, 8g, ø 26mm
KM# 8
מחיר: 10.7

כף ורדה 2.5 אסקודו - obverseכף ורדה 2.5 אסקודו - reverse
2.5 אסקודו
1953 - 1967
ארד ניקל, 3.5g, ø 20mm
KM# 9
מחיר: 9.65
כף ורדה 5 אסקודו - obverseכף ורדה 5 אסקודו - reverse
5 אסקודו
1968
ארד ניקל, 4.4g, ø 21mm
KM# 12
מחיר: 14.65
כף ורדה 10 אסקודו - obverseכף ורדה 10 אסקודו - reverse
10 אסקודו
1953
כסף 0.720, 5g, ø 24mm
KM# 10
מחיר: 37.13

uCoin