בראונשווייג
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

בראונשווייג - קטלוג מטבעות

בראונשווייג>דוכסות בראונשווייג|1815 - 1871
 תקופה

בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1816 - 1818
נחושת, 1.99g, ø 20mm
KM# 1068
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1816 - 1820
נחושת, 1.99g, ø 20mm
KM# 1069
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1818 - 1820
נחושת, ø 20mm
KM# 1077
כמות

No ImageNo Image
1 פפניג
1818
נחושת
KM# 1075
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1818
נחושת, ø 20mm
KM# 1076
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1819 - 1820
נחושת, ø 20mm
KM# 1079.1
כמות

בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1819
נחושת, 2.1g, ø 20mm
KM# 1078
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1820
נחושת, ø 20mm
KM# 1079.2
מחיר: 47.22
No ImageNo Image
1 פפניג
1820 - 1823
נחושת
KM# 1085
כמות

בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1822 - 1823
נחושת, 1.9g, ø 20mm
KM# 1094
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1823 - 1830
נחושת, 2g, ø 20mm
KM# 1098
מחיר: 13.74
No ImageNo Image
1 פפניג
1824
נחושת
KM# 1107
כמות

בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1831 - 1834
נחושת, ø 20mm
KM# 1120
כמות
No ImageNo Image
1 פפניג
1834
נחושת
KM# 1127
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1851 - 1856
נחושת, 2.4g, ø 19mm
KM# 1142
מחיר: 4.42

No ImageNo Image
1 פפניג
1854 - 1856
נחושת
KM# 1148
כמות
בראונשווייג 1 פפניג - obverseבראונשווייג 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1859 - 1860
נחושת, ø 16mm
KM# 1154
כמות
בראונשווייג 2 פפניג - obverseבראונשווייג 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1820
נחושת
KM# 1086
כמות

בראונשווייג 2 פפניג - obverseבראונשווייג 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1823
נחושת, ø 24mm
KM# 1099
כמות
בראונשווייג 2 פפניג - obverseבראונשווייג 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1824 - 1830
נחושת, ø 24mm
KM# 1108
מחיר: 41.17
בראונשווייג 2 פפניג - obverseבראונשווייג 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1832 - 1834
נחושת, 4g, ø 23mm
KM# 1123
כמות

No ImageNo Image
2 פפניג
1834
נחושת
KM# 1128
כמות
בראונשווייג 2 פפניג - obverseבראונשווייג 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1851 - 1856
נחושת, 4.6g, ø 23mm
KM# 1143
מחיר: 23.61
בראונשווייג 2 פפניג - obverseבראונשווייג 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1859 - 1860
נחושת, ø 22mm
KM# 1155
מחיר: 19.67

No ImageNo Image
4 פפניג
1820
כסף 0.187, 1.23g
KM# 1087
כמות
No ImageNo Image
4 פפניג
1823
כסף 0.187, 1.23g
KM# 1100
כמות
בראונשווייג ½ גרוש - obverseבראונשווייג ½ גרוש - reverse
½ גרוש
1858 - 1860
כסף 0.220, 1.09g, ø 15mm
KM# 1151
כמות

בראונשווייג 6 פפניג - obverseבראונשווייג 6 פפניג - reverse
6 פפניג
1816 - 1819
כסף (בילון)
KM# 1070
כמות
בראונשווייג 6 פפניג - obverseבראונשווייג 6 פפניג - reverse
6 פפניג
1823
כסף (בילון), ø 16.5mm
KM# 1101
כמות
בראונשווייג 6 פפניג - obverseבראונשווייג 6 פפניג - reverse
6 פפניג
1828
כסף (בילון), ø 17mm
KM# 1116
כמות

בראונשווייג 1 מרינגרוש - obverseבראונשווייג 1 מרינגרוש - reverse
1 מרינגרוש
1819
כסף 0.375, 1.94g, ø 18mm
KM# 1080
כמות
בראונשווייג 1 גרוש - obverseבראונשווייג 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1857 - 1860
כסף 0.220, 2.19g, ø 19mm
KM# 1150
מחיר: 26.33
No ImageNo Image
1/24 טלר
1820
כסף 0.375, 1.94g, ø 19mm
KM# 1089
כמות

בראונשווייג 1/24 טלר - obverseבראונשווייג 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1823
כסף 0.375, 1.94g, ø 19mm
KM# 1103
כמות
No ImageNo Image
1/24 טלר
1825
כסף 0.375, 1.94g, ø 19mm
KM# 1112
כמות
No ImageNo Image
1/24 טלר
1847
כסף (בילון)
KM# 1137
כמות

בראונשווייג 1/12 טלר - obverseבראונשווייג 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1816 - 1819
כסף (בילון), 2.5g, ø 23mm
KM# 1071
כמות
בראונשווייג 1/12 טלר - obverseבראונשווייג 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1820
כסף (בילון), ø 21mm
KM# 1090
כמות
בראונשווייג 1/12 טלר - obverseבראונשווייג 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1821 - 1823
כסף (בילון), ø 22mm
KM# 1092
כמות

בראונשווייג 1/12 טלר - obverseבראונשווייג 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1823 - 1830
כסף (בילון), 3.25g, ø 22mm
KM# 1104
כמות
בראונשווייג 1/12 טלר - obverseבראונשווייג 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1823 - 1826
כסף (בילון)
KM# 1105
כמות
No ImageNo Image
1/12 טלר
1823 - 1829
כסף (בילון)
KM# 1106
מחיר: 120

בראונשווייג 24 מרינגרוס - obverseבראונשווייג 24 מרינגרוס - reverse
24 מרינגרוס
1815 - 1818
כסף 0.993, 13.08g, ø 32mm
KM# 1065
כמות
בראונשווייג 24 מרינגרוס - obverseבראונשווייג 24 מרינגרוס - reverse
24 מרינגרוס
1820
כסף 0.993, 13.08g, ø 32mm
KM# 1088
כמות
בראונשווייג 24 מרינגרוס - obverseבראונשווייג 24 מרינגרוס - reverse
24 מרינגרוס
1821 - 1823
כסף 0.993, 13.08g, ø 32mm
KM# 1091
כמות

בראונשווייג 24 מרינגרוס - obverseבראונשווייג 24 מרינגרוס - reverse
24 מרינגרוס
1823 - 1829
כסף 0.993, 13.08g
KM# 1102
כמות
בראונשווייג 24 מרינגרוס - obverseבראונשווייג 24 מרינגרוס - reverse
24 מרינגרוס
1824 - 1829
כסף 0.993, 13.08g, ø 32.5mm
KM# 1109
מחיר: 55.58
בראונשווייג 24 מרינגרוס - obverseבראונשווייג 24 מרינגרוס - reverse
24 מרינגרוס
1832 - 1834
כסף 0.993, 13.08g, ø 31mm
KM# 1124
כמות

בראונשווייג 1 טהלר - obverseבראונשווייג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1821
כסף 0.833, 28.06g
KM# 1093
כמות
בראונשווייג 1 טהלר - obverseבראונשווייג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1837 - 1838
כסף 0.750, 22.27g
KM# 1129
כמות
בראונשווייג 1 טהלר - obverseבראונשווייג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1839 - 1850
כסף 0.750, 22.27g, ø 34mm
KM# 1131
כמות

בראונשווייג 1 טהלר - obverseבראונשווייג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1851
כסף 0.750, 22.27g
KM# 1144
כמות
בראונשווייג 1 טהלר - obverseבראונשווייג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1853 - 1855
כסף 0.750, 22.27g
KM# 1146
כמות
בראונשווייג 1 טלר איגוד - obverseבראונשווייג 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1858 - 1871
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1152
כמות

בראונשווייג 2 טאלר - obverseבראונשווייג 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1842 - 1850
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 1136
כמות
בראונשווייג 2 טאלר - obverseבראונשווייג 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1850 - 1855
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 1140
כמות
No ImageNo Image
2½ טאלר
1815
זהב 0.900, 3.32g
KM# 1066
כמות

בראונשווייג 2½ טאלר - obverseבראונשווייג 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1816 - 1819
זהב 0.900, 3.3g
KM# 1072
כמות
No ImageNo Image
2½ טאלר
1822
זהב 0.900, 3.32g
KM# 1095
כמות
בראונשווייג 2½ טאלר - obverseבראונשווייג 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1825 - 1828
זהב 0.900, 3.32g
KM# 1113
כמות

בראונשווייג 2½ טאלר - obverseבראונשווייג 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1829
זהב 0.900, 3.32g
KM# 1117
כמות
בראונשווייג 2½ טאלר - obverseבראונשווייג 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1832
זהב 0.900, 3.32g
KM# 1125
כמות
No ImageNo Image
2½ טאלר
1851
זהב 0.900, 3.32g
KM# 1145
כמות

No ImageNo Image
5 תאלר
1816 - 1819
זהב 0.900, 6.65g
KM# 1073
כמות
No ImageNo Image
5 תאלר
1822 - 1823
זהב 0.900, 6.65g
KM# 1096
כמות
בראונשווייג 5 תאלר - obverseבראונשווייג 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1824 - 1830
זהב 0.900, 6.65g
KM# 1110
כמות

בראונשווייג 5 תאלר - obverseבראונשווייג 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1832 - 1834
זהב 0.900, 6.65g, ø 23mm
KM# 1126
כמות
בראונשווייג 10 תאלר - obverseבראונשווייג 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1817 - 1819
זהב 0.900, 13.3g
KM# 1074
כמות
No ImageNo Image
10 תאלר
1822
זהב 0.900, 13.3g
KM# 1097
כמות

בראונשווייג 10 תאלר - obverseבראונשווייג 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1824 - 1830
זהב 0.900, 13.3g
KM# 1111
כמות
בראונשווייג 10 תאלר - obverseבראונשווייג 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1827 - 1829
זהב 0.900, 13.3g
KM# 1115
כמות
בראונשווייג 10 תאלר - obverseבראונשווייג 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1831 - 1834
זהב 0.900, 13.3g, ø 28mm
KM# 1122
כמות

בראונשווייג 10 תאלר - obverseבראונשווייג 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1831
זהב 0.900, 13.3g, ø 28mm
KM# 1121
כמות
No ImageNo Image
10 תאלר
1850
זהב 0.900, 13.3g
KM# 1141
כמות
בראונשווייג 10 תאלר - obverseבראונשווייג 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1853 - 1857
זהב 0.900, 13.3g
KM# 1147
כמות

uCoin