מסדר מלטה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

מסדר מלטה - קטלוג מטבעות

מסדר מלטה>סדר מלטזי|1962 - 2017
 תקופה

מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1967
ארד, 8.1g, ø 29.5mm
X# 17
מחיר: 73.95
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1969
ארד, 8g, ø 30mm
X# 29
מחיר: 54.38
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1970
ארד, 7.85g, ø 29mm
X# 35
כמות

מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1971
ארד, 7.9g, ø 30mm
X# 40
מחיר: 39.35
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1972 - 1973
ארד, ø 29.5mm
X# 48
מחיר: 51.17
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1974 - 1977
ארד, 8g, ø 32mm
X# 56
מחיר: 45.4

מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1978
ארד, ø 30mm
X# 70
כמות
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1979
ארד, ø 30mm
X# 74
כמות
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1980
ארד, 8g, ø 30mm
X# 80
כמות

מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1983
ארד, 8g, ø 30mm
X# 96
כמות
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1984
ארד, ø 29mm
X# 102
כמות
מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1985
ארד, 8g, ø 30mm
X# 108
כמות

No ImageNo Image
10 גרנו
1986
ארד, 8g, ø 30mm
X# 113
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
1988
ארד, 8g, ø 30mm
X# 124
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
1988
ארד, 8g, ø 30mm
X# 136
כמות

No ImageNo Image
10 גרנו
1989
ארד, 8g, ø 30mm
X# 142
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
1990
ארד, 8g, ø 30mm
X# 148
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
1991
ארד, 8g, ø 30mm
X# 153
כמות

מסדר מלטה 10 גרנו - obverseמסדר מלטה 10 גרנו - reverse
10 גרנו
1992
ארד, 8g, ø 30mm
X# 158
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
1993
ארד, 8g, ø 30mm
X# 164
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
1994
ארד, 8g, ø 30mm
X# 170
כמות

No ImageNo Image
10 גרנו
1995
ארד, 8g, ø 30mm
X# 176
מחיר: 15.95
No ImageNo Image
10 גרנו
1996
ארד, 8g, ø 30mm
X# 181
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
1997
ארד, 8g, ø 30mm
X# 186
כמות

No ImageNo Image
10 גרנו
1998
ארד, 8g, ø 30mm
X# 191
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
2000
ארד, 8g, ø 30mm
X# 203
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
2001
ארד, 8g, ø 30mm
X# 210
כמות

No ImageNo Image
10 גרנו
2002
ארד, 8g, ø 30mm
X# 215
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
2003
ארד, 8g, ø 30mm
X# 218
כמות
No ImageNo Image
10 גרנו
2004
ארד, 8g, ø 30mm
X# 221
כמות

מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1967
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 18
מחיר: 88.95
מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1969
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 30
מחיר: 78.7
מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1970
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 36
כמות

מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1971
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 41
מחיר: 74.15
מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1972
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 49
מחיר: 12.14
מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1973
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 53
מחיר: 55.23

מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1974 - 1977
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 57
מחיר: 62.14
מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1978
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 71
מחיר: 87.45
No ImageNo Image
9 טרי
1979
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 75
כמות

מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1980
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 81
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1984
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 103
כמות
מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1985
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 109
כמות

No ImageNo Image
9 טרי
1986
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 114
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1988
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 125
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1988
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 137
כמות

No ImageNo Image
9 טרי
1989
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 143
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1990
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 149
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1991
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 154
כמות

מסדר מלטה 9 טרי - obverseמסדר מלטה 9 טרי - reverse
9 טרי
1992
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 159
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1993
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 165
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1994
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 171
כמות

No ImageNo Image
9 טרי
1995
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 177
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1996
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 182
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
1997
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 187
כמות

No ImageNo Image
9 טרי
1998
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 192
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
2000
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 204
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
2001
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 211
כמות

No ImageNo Image
9 טרי
2002
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 216
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
2003
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 219
כמות
No ImageNo Image
9 טרי
2004
כסף 0.900, 9g, ø 30mm
X# 222
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1961
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 1
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1962 - 1963
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 5
מחיר: 82.36
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1964
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 9
מחיר: 45.8

מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1965 - 1966
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 13
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1967
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 19
מחיר: 40.06
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1968
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 24
מחיר: 45.65

No ImageNo Image
1 סקודו
1969
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 31
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1970
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 37
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1971 - 1973
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 42
כמות

מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1972
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 50
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1974 - 1975
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 58
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1976
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 64
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1977
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 67
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1978
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 72
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1979
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 76
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1980
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 82
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1983
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 98
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1984
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 104
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1985
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 110
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1986
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 115
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1988
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 126
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1988
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 138
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1989
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 144
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1990
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 150
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1991
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 155
כמות
מסדר מלטה 1 סקודו - obverseמסדר מלטה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1992
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 160
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1993
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 166
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1994
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 172
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1995
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 178
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1996 - 2002
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 183
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
1997
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 188
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1998
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 193
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
2000 - 2004
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 205
כמות

No ImageNo Image
1 סקודו
2001
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 212
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
2003
כסף 0.987, 12g, ø 32mm
X# 220
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1961
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 2
כמות

מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1962 - 1963
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 6
מחיר: 255.8
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1964
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 10
מחיר: 84.6
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1965 - 1966
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 14
כמות

מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1967
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 20
מחיר: 118
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1968
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 25
מחיר: 66.94
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1969
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 32
כמות

מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1970
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 38
כמות
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1971 - 1973
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 43
כמות
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1972
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 51
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1974
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 59
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1975
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 60
כמות
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1976
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 65
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1977
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 68
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1978
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 73
כמות
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1979
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 77
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1980
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 83
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1983
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 99
כמות
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1984
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 106
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1985
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 111
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1986
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 116
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1988
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 139
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1988
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 127
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1989
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 145
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1990
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 151
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1991
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 156
כמות
מסדר מלטה 2 סקודו - obverseמסדר מלטה 2 סקודו - reverse
2 סקודו
1992
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 161
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1993
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 167
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1994
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 173
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1995
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 179
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1996
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 184
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
1997
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 189
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
1998 - 2003
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 194
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
2000
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 206
כמות

No ImageNo Image
2 סקודו
2001
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 213
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
2002
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 217
כמות
No ImageNo Image
2 סקודו
2004
כסף 0.987, 24g, ø 39mm
X# 223
כמות

No ImageNo Image
5 סקודו
1961
זהב 0.917, 4g
X# 3
כמות
מסדר מלטה 5 סקודו - obverseמסדר מלטה 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1962 - 1963
זהב 0.917, 4g
X# 7
מחיר: 708.3
מסדר מלטה 5 סקודו - obverseמסדר מלטה 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1964
זהב 0.917, 4g
X# 11
כמות

No ImageNo Image
5 סקודו
1965 - 1966
זהב 0.917, 4g
X# 15
כמות
No ImageNo Image
5 סקודו
1967
זהב 0.917, 4g
X# 21
כמות
מסדר מלטה 5 סקודו - obverseמסדר מלטה 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1968
זהב 0.917, 4g
X# 27
מחיר: 566.6

No ImageNo Image
5 סקודו
1969
זהב 0.917, 4g
X# 33.1
כמות
No ImageNo Image
5 סקודו
1970
זהב 0.917, 4g
X# 33.2
כמות
מסדר מלטה 5 סקודו - obverseמסדר מלטה 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1971 - 1975
זהב 0.917, 4g
X# 44
כמות

No ImageNo Image
5 סקודו
1976 - 1978
זהב 0.917, 4g
X# 66
כמות
מסדר מלטה 5 סקודו - obverseמסדר מלטה 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1979 - 1981
זהב 0.917, 4g
X# 78
מחיר: 917.9
מסדר מלטה 10 סקודו - obverseמסדר מלטה 10 סקודו - reverse
10 סקודו
1961
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 4
כמות

מסדר מלטה 10 סקודו - obverseמסדר מלטה 10 סקודו - reverse
10 סקודו
1962 - 1963
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 8
מחיר: 1,417
No ImageNo Image
10 סקודו
1964
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 12
כמות
מסדר מלטה 10 סקודו - obverseמסדר מלטה 10 סקודו - reverse
10 סקודו
1965 - 1966
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 16
כמות

No ImageNo Image
10 סקודו
1967
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 22
כמות
מסדר מלטה 10 סקודו - obverseמסדר מלטה 10 סקודו - reverse
10 סקודו
1968
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 28
מחיר: 1,133
No ImageNo Image
10 סקודו
1969 - 1970
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 34
כמות

No ImageNo Image
10 סקודו
1971
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 45
כמות
No ImageNo Image
10 סקודו
1972 - 1974
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 52
כמות
No ImageNo Image
10 סקודו
1973
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 55
כמות

No ImageNo Image
10 סקודו
1975 - 1976
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 61
כמות
No ImageNo Image
10 סקודו
1977 - 1978
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 69
כמות
No ImageNo Image
10 סקודו
1979
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 79
כמות

No ImageNo Image
10 סקודו
1980
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 84
כמות
No ImageNo Image
10 סקודו
1981
זהב 0.917, 8g, ø 30mm
X# 89
כמות

uCoin