+

מסדר מלטה > קטלוג מטבעות

No ImageNo Image
10 גרנו 2004, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 221
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 2003, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 218
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 2002, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 215
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 2001, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 210
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 2000, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 203
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 1998, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 191
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 1997, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 186
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 1996, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 181
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 1995, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 176
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 1994, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 170
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 1993, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 164
סדר מלטזי
No ImageNo Image
10 גרנו 1992, אנדרו ברטי
ארד
, 8g, ø 30mm
מסדר מלטה - X# 158
סדר מלטזי
uCoin