יוגוסלביה
×
מדינה
יוגוסלביה הסוציאליסטית
1945 - 1992
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קטלוג מטבעות > מדינה: יוגוסלביה > יוגוסלביה הסוציאליסטית (1945-1992)  | חיפוש 

יוגוסלביה>1945 - 1992|יוגוסלביה הסוציאליסטית

 תקופה
יוגוסלביה 5 פארה - obverseיוגוסלביה 5 פארה - reverse5 פארה 1965
פליז, 1.56g, ø 16mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.76
יוגוסלביה 5 פארה - obverseיוגוסלביה 5 פארה - reverse5 פארה 1965-1981
פליז, 1.56g, ø 16mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.63
יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse10 פארה 1965-1981
פליז, 2.97g, ø 21mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.42
יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse10 פארה 1990-1991
סגסוגת נחושת-אבץ , 3.13g, ø 18.01mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.55
יוגוסלביה 20 פארה - obverseיוגוסלביה 20 פארה - reverse20 פארה 1965-1981
פליז, 4g, ø 23.2mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.46
יוגוסלביה 20 פארה - obverseיוגוסלביה 20 פארה - reverse20 פארה 1990-1991
סגסוגת נחושת-אבץ , 3.8g, ø 20mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.13
יוגוסלביה 25 פארה - obverseיוגוסלביה 25 פארה - reverse25 פארה 1982-1983
ארד, 2.3g, ø 17mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.34
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse50 פארה 1945
אבץ, 2g, ø 18mm

כמות, ILS 
מחיר: 8.64
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse50 פארה 1953
אלומיניום, 0.6g, ø 17.4mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.48
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse50 פארה 1965-1978
סגסוגת נחושת-אבץ , 6.18g, ø 25.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.55
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse50 פארה 1979-1981
סגסוגת נחושת-אבץ , 6.18g, ø 25.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.63
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse50 פארה 1982-1984
ארד, 2.85g, ø 19mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.59
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse50 פארה 1990-1991
סגסוגת נחושת-אבץ , 4.6g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.55
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1945
אבץ, 3g, ø 20mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.77
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1953
אלומיניום, 0.9g, ø 19.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.42
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1963
אלומיניום, 0.9g, ø 19.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.51
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 3.9g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.79
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1968
סגסוגת נחושת וניקל , 3.9g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.59
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1973-1981
נחושת-אבץ-ניקל, 4g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.46
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1982-1986
פליז ניקל, 3.6g, ø 20mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.50
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1990-1991
נחושת-אבץ-ניקל, 6g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.63
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse2 דינר 1945
אבץ, 4.1g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 7.25
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse2 דינר 1953
אלומיניום, 1.2g, ø 22.2mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.63
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse2 דינר 1963
אלומיניום, 1.2g, ø 22.2mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.77
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse2 דינר 1971-1981
נחושת-אבץ-ניקל, 4.9g, ø 24.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.46
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse2 דינר 1982-1986
פליז ניקל, 4.3g, ø 22mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.50
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse2 דינר 1990-1992
סגסוגת נחושת וניקל , 6.9g, ø 24.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 2.40
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse5 דינר 1945
אבץ, 6g, ø 26.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 9.92
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse5 דינר 1953
אלומיניום, 1.6g, ø 24.6mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.50
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse5 דינר 1963
אלומיניום, 1.6g, ø 24.6mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.52
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse5 דינר 1971-1981
נחושת-אבץ-ניקל, 6.9g, ø 27.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.88
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse5 דינר 1982-1986
פליז ניקל, 5.5g, ø 24mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.50
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse5 דינר 1990-1992
נחושת-אבץ-ניקל, 8.7g, ø 27.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.39
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse10 דינר 1955
ארד אלומיניום, 3.1g, ø 21mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.80
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse10 דינר 1963
ארד אלומיניום, 3.1g, ø 21mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.84
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse10 דינר 1976-1981
סגסוגת נחושת וניקל , 9.8g, ø 30mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.76
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse10 דינר 1982-1988
סגסוגת נחושת וניקל , 5.2g, ø 23mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.50
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse10 דינר 1988-1989
פליז, 2.66g, ø 17mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.59
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse20 דינר 1955
ארד אלומיניום, 4g, ø 23.2mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.55
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse20 דינר 1963
ארד אלומיניום, 4g, ø 23.2mm

כמות, ILS 
מחיר: 4.75
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse20 דינר 1985-1987
נחושת-אבץ-ניקל, 6.5g, ø 25mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.84
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse20 דינר 1988-1989
פליז, 3.2g, ø 19mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.60
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse50 דינר  1955
ארד אלומיניום, 6g, ø 25.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.07
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse50 דינר  1963
ארד אלומיניום, 6g, ø 25.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 29.60
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse50 דינר  1985-1988
נחושת-אבץ-ניקל, 7.6g, ø 27mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.80
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse50 דינר  1988-1989
פליז, 4g, ø 21mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.01
יוגוסלביה 100 דינר - obverseיוגוסלביה 100 דינר - reverse100 דינר  1985-1988
נחושת-אבץ-ניקל, 8.7g, ø 29mm

כמות, ILS 
מחיר: 0.92
יוגוסלביה 100 דינר - obverseיוגוסלביה 100 דינר - reverse100 דינר  1988-1989
פליז, 5.5g, ø 24.1mm

כמות, ILS 
מחיר: 1.13
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse1 דינר 1976
ארגון המזון והתרופות
נחושת-אבץ-ניקל, 4g, ø 21.8mm

כמות, ILS 
מחיר: 6.43
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse2 דינר 1970
ארגון המזון והתרופות
נחושת-אבץ-ניקל, 4.9g, ø 24.5mm

כמות, ILS 
מחיר: 5.90

uCoin