+

זימבבואה > הרפובליקה של זימבבואה (1980 - 2009)

שנה1c5c10c20c50c$1$2$5$10$25שנה
 -  - 10c20c50c$1$2$5$10$252003
 -  - 10c20c50c$1$2$5 -  - 2002
 -  - 10c20c50c$1$2$5 -  - 2001
1c5c10c -  -  -  -  -  -  - 1999
1c5c10c20c50c$1$2 -  -  - 1997
 - 5c - 20c -  -  -  -  -  - 1996
1c5c -  - 50c -  -  -  -  - 1995
1c - 10c20c -  -  -  -  -  - 1994
 -  -  -  - 50c$1 -  -  -  - 1993
1c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1991
1c5c - 20c50c -  -  -  -  - 1990
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1989
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1988
 -  - 10c20c -  -  -  -  -  - 1987
1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1986
 - 5c -  -  -  -  -  -  -  - 1985
1c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1983
1c5c -  -  -  -  -  -  -  - 1982
1c5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1980
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
50c - 50 סנט
$1 - 1 דולר
$2 - 2 דולר
$5 - 5 דולר
$10 - 10 דולר
$25 - 25 דולר
uCoin