+

תימן > הרפובליקה הערבית (1969 - 1993)

סט מטבעות
×
שנה1f5f10f25f50f1Rשנה
 -  -  -  -  - 1R١٩٩٣١٩٩٣
 -  -  -  - 50f1R١٩٨٥١٩٨٥
1f5f10f25f50f1R١٩٨٠١٩٨٠
 -  -  - 25f50f - ١٩٧٩١٩٧٩
 -  -  -  -  - 1R١٩٧٦١٩٧٦
1f5f10f25f50f - ١٩٧٤١٩٧٤
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 100 פילס
1f - 1 פילס
5f - 5 פילס
10f - 10 פילס
25f - 25 פילס
50f - 50 פילס
1R - 1 ריאל
uCoin