+

תימן > הרפובליקה של תימן (1993 - 2015)

שנה1R5R10R20Rשנה
 -  - 10R - ٢٠٠٩٢٠٠٩
 -  -  - 20R٢٠٠٦٢٠٠٦
 - 5R - 20R٢٠٠٤٢٠٠٤
 -  - 10R - ٢٠٠٣٢٠٠٣
 - 5R -  - ٢٠٠١٢٠٠١
 - 5R -  - ٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  - 10R - ١٩٩٥١٩٩٥
1R5R -  - ١٩٩٣١٩٩٣
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 100 פילס
1R - 1 ריאל
5R - 5 ריאל
10R - 10 ריאל
20R - 20 ריאל
uCoin