+

וירטמברג > ממלכת וירטמברג (1806 - 1873)

סוגים
12
שנה½k1k3k6k1Thשנה
½k1k3k6k1Th1835
מערכת מטבעות: 1 טהלר = 120 קרויצר
¼k - ¼ קרויזר
½k - ½ קרויזר
1k - 1 קרויזר
3k - 3 קרויזר
6k - 6 קרויזר
10k - 10 קרויזר
12k - 12 קרויזר
20k - 20 קרויזר
24k - 24 קרויצר
½G - ½ גולדן
1G - 1 גולדן
2G - 2 גולדן
5G - 5 גולדן
1Th - 1 טהלר
1VT - 1 טלר איגוד
2Th - 2 טאלר
1D - 1 דוקט
uCoin