+

וסטפליה > פרנק (1808 - 1813)

סט מטבעות
×
שנה1c2c3c5c10c20c½Fr1Fr2Fr5Fr10Fr20Frשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Fr10Fr20Fr
20Fr/G
1813
1c2c3c5c10c20c -  -  -  -  -  - 1812
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20Fr1811
 - 2c3c - 10c20c -  -  -  -  -  - 1810
1c2c3c5c10c -  -  -  - 5Fr - 20Fr/J
20Fr/С
1809
 - 2c/J
2c/С
3c/J
3c/С
5c/J
5c/С
10c20c½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr/J
20Fr/С
1808
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
1c - 1 סנטים
2c - 2 סנטים
3c - 3 סנטים
5c - 5 סנטים
10c - 10 סנטים
20c - 20 סנטים
½Fr - ½ פרנק
1Fr - 1 פרנק
2Fr - 2 פרנק
5Fr - 5 פרנק
10Fr - 10 פרנק
20Fr - 20 פרנק
uCoin