+

אפריקה המערבית הצרפתית > המושבה הצרפתית (1944 - 1958)

שנה50c1F2F5F10F25Fשנה
 -  -  -  - 10F25F1957
 -  -  - 5F10F25F1956
 - 1F2F -  -  - 1955
 - 1F2F -  -  - 1948
50c1F -  -  -  - 1944
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
10F - 10 פרנק
25F - 25 פרנק
uCoin