+

הרפובליקה של קונגו > פרנק שיתוף פעולה במרכז האפריקה (1971 - 2016)

שנה100₣500₣שנה
100₣ - 1990
 - 500₣1986
100₣500₣1985
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1975
100₣ - 1972
100₣ - 1971
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
100₣ - 100 פרנק
500₣ - 500 פרנק
uCoin