+

דרום וייטנאם > דרום וייטנאם (1953 - 1975)

שנה1x2x5x10x20x50x10Đ20Đ50Đשנה
1x2x/⌀18
2x/⌀21
5x -  -  -  -  -  -  - 50Đ1975
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1974
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1970
 -  -  -  -  -  -  -  - 10Đ20Đ/chien
20Đ/ngan
 - 1968
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1966
 -  -  -  -  -  -  - 10Đ -  - 1964
 -  -  -  -  - 50x -  -  -  -  - 1963
 -  -  -  -  - 50x -  -  -  - 1960
 -  -  - 10x20x50x -  -  -  -  - 1953
מערכת מטבעות: 1 דונג = 100 סו
1x - 1 סו
2x - 2 סו
5x - 5 סו
10x - 10 סו
20x - 20 סו
50x - 50 סו
50x - 50 סו
 - 1 דונג
 - 5 דונג
10Đ - 10 דונג
20Đ - 20 דונג
50Đ - 50 דונג
uCoin