+

וייטנאם > רפובליקה סוציאליסטית (1976 - 2012)

שנה
שנה1h2h5h1₫200₫500₫1000₫2000₫5000₫שנה
 -  -  -  - 200₫500₫1000₫2000₫5000₫2003
1h2h5h1₫ -  -  -  -  - 1976
מערכת מטבעות: 1 דונג = 10 האו = 10 סו
1h - 1 האו
2h - 2 האו
5h - 5 האו
1₫ - 1 דונג
200₫ - 200 דונג
500₫ - 500 דונג
1000₫ - 1000 דונג
2000₫ - 2000 דונג
5000₫ - 5000 דונג
uCoin