+

ונצואלה > הרפובליקה הבוליבריאנית (2007 - 2016)

שנה1c5c10c12½c25c50c1Bs10Bs50Bs100Bsשנה
 -  -  -  -  -  -  - 10Bs50Bs100Bs2016
 -  - 10c -  - 50c1Bs -  -  - 2012
1c5c10c - 25c50c1Bs -  -  - 2009
1c5c10c12½c25c50c1Bs -  -  - 2007
מערכת מטבעות: 1 בוליבאר = 100 סנטימו
1c - 1 סנטימו
5c - 5 סנטימו
10c - 10 סנטימו
12½c - 12½ סנטימו
25c - 25 סנטימו
50c - 50 סנטימו
1Bs - 1 בוליבר
10Bs - 10 בוליבר
50Bs - 50 בוליבר
100Bs - 100 בוליבר
uCoin