+

ונצואלה > הרפובליקה הבוליבריאנית (2000 - 2006)

שנה10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs1000Bsשנה
 -  -  -  -  - 1000Bs2005
10Bs20Bs50Bs100Bs500Bs - 2004
10Bs20Bs50Bs100Bs -  - 2002
10Bs/Ni
10Bs/Zn
20Bs/Ni
20Bs/Zn
50Bs100Bs -  - 2001
10Bs20Bs50Bs -  -  - 2000
מערכת מטבעות: 1 בוליבאר = 100 סנטימו
10Bs - 10 בוליבר
20Bs - 20 בוליבר
50Bs - 50 בוליבר
100Bs - 100 בוליבר
500Bs - 500 בוליבר
1000Bs - 1000 בוליברים
uCoin