+

אורוגוואי > פסו אורוגוואי (1994 - 2018)

סוגים
2
שנה10c20c50c$1$2$5$10שנה
 -  -  -  -  -  - $102015
 -  -  -  - $2$5$102014
 -  -  - $1$2 -  - 2012
 -  -  - $1$2$5$102011
 -  - 50c -  - $5 - 2008
 -  -  - $1$2 -  - 2007
 -  - 50c$1 - $5 - 2005
 -  -  -  -  - $5 - 2003
 -  - 50c -  -  -  - 2002
 -  -  -  -  -  - $102000
 -  - 50c$1$2 -  - 1998
10c20c50c$1$2 -  - 1994
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטסימו
10c - 10 סנטזימו
20c - 20 סנטזימו
50c - 50 סנטזימו
$1 - 1 פסו
$2 - 2 פסו
$5 - 5 פסו
$10 - 10 פסו
uCoin