+

בריטניה > המלך ג'ורג III (1760 - 1820)

סוגים
10
סט מטבעות
×
שנה¼d½d1d2d3d4d6d1s2s6d5s¼G⅓G½S½G1S1Gשנה
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s -  - ½S - 1S - 1820
 -  -  -  -  -  - 6d1s2s6d5s -  -  -  - 1S - 1819
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d5s -  - ½S - 1S - 1818
 -  - 1d2d3d4d6d1s2s6d/LB
2s6d/SB
 -  -  - ½S - 1S - 1817
 -  -  -  -  -  - 6d1s -  -  -  -  -  -  -  - 1816
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G - 1G1813
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1811
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1810
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1809
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1808
¼d½d1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1807
¼d½d1d -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1806
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1804
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1803
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1802
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1801
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  - ⅓G - ½G -  - 1800
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G -  -  - 1G1799
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G - 1G1798
 -  - 1d2d -  -  -  -  -  -  - ⅓G - ½G - 1G1797
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1796
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1795
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1794
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1793
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1792
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1791
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1790
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1789
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1788
 -  -  -  -  -  - 6d1s -  -  -  -  - ½G - 1G1787
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1786
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1785
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1784
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1783
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G1782
 -  - 1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1781
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1780
 -  - 1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1779
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1778
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1777
 -  - 1d2d - 4d -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1776
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1775
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1774
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1773
 - ½d1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G1772
¼d½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G1771
 - ½d1d - 3d4d -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G1770
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1769
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1768
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G1767
 -  - 1d2d3d4d -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1766
 -  -  - 2d3d4d -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1765
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G - 1G1764
 -  - 1d2d3d4d - 1s -  -  -  -  - ½G - 1G1763
 -  -  -  - 3d -  -  -  -  - ¼G -  - ½G -  - 1762
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1G1761
מערכת מטבעות: 1 פונט = 4 כתר = 20 שילינג = 240 פנס = 960 פרטינג
¼d - 1 פרטינג
½d - ½ פאני
1d - 1 פאני
2d - 2 פנס
3d - 3 פנס
4d - 4 פנס
6d - 6 פנס
1s - 1 שילינג
2s6d - ½ כתר
5s - 1 כתר
½S - ½ סוברן
1S - 1 סוברן
¼G - 1/4 גינאה
⅓G - 1/3 גינאה
½G - 1/2 גינאה
1G - 1 גינאה
uCoin