+

בריטניה > המלך ג'ורג IV (1820 - 1830)

סוגים
10
שנה⅓f½f¼d½d1d6d1s2s6d5s½S1Sשנה
 - ½f¼d -  -  -  -  -  -  - 1S1830
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d -  - 1S1829
 - ½f¼d -  - 6d - 2s6d - ½S1S1828
⅓f - ¼d½d1d6d1s -  - ½S1S1827
 -  - ¼d/new
¼d/old
½d1d6d/new
6d/old
1s2s6d - ½S1S1826
 -  - ¼d½d1d6d1s/new
1s/old
2s6d - ½S1S/new
1S/old
1825
 -  -  -  -  - 6d1s2s6d - ½S1S1824
 -  - ¼d -  -  - 1s2s6d/new
2s6d/old
 - ½S1S1823
 -  - ¼d -  -  -  -  - 5s - 1S1822
 -  - ¼d -  - 6d1s2s6d5s½S1S1821
 -  -  -  -  -  -  - 2s6d -  -  - 1820
מערכת מטבעות: 1 פונט = 4 כתר = 20 שילינג = 240 פנס = 960 פרטינג
⅓f - ⅓ פרטינג
½f - ½ פרטינג
¼d - 1 פרטינג
½d - ½ פאני
1d - 1 פאני
6d - 6 פנס
1s - 1 שילינג
2s6d - ½ כתר
5s - 1 כתר
½S - ½ סוברן
1S - 1 סוברן
uCoin