+

איחוד האמירויות הערביות > איחוד האמירויות הערביות (1973 - 2018)

שנה1f5f10f25f50f1Dשנה
1f5f10f25f -  - ١٤٤٠١٤٤٠
 -  - 10f25f50f - ١٤٣٨١٤٣٨
 - 5f - 25f - 1D١٤٣٥١٤٣٥
 -  -  -  - 50f - ١٤٣٤١٤٣٤
 -  -  -  -  - 1D١٤٣٣١٤٣٣
 -  - 10f25f -  - ١٤٣٢١٤٣٢
 -  -  - 25f50f1D١٤٢٨١٤٢٨
1f5f10f25f50f1D١٤٢٥١٤٢٥
 - 5f10f -  -  - ١٤٢٢١٤٢٢
 -  -  - 25f50f1D١٤١٩١٤١٩
1f -  -  -  -  - ١٤١٨١٤١٨
 - 5f10f -  -  - ١٤١٦١٤١٦
 -  -  - 25f50f1D١٤١٥١٤١٥
1f5f10f25f50f1D١٤٠٩١٤٠٩
1f5f10f25f50f1D١٤٠٨١٤٠٨
 - 5f10f25f50f1D١٤٠٧١٤٠٧
 -  -  - 25f - 1D١٤٠٦١٤٠٦
 -  - 10f25f50f1D١٤٠٤١٤٠٤
 - 5f10f25f50f1D١٤٠٢١٤٠٢
1f -  -  -  -  - ١٣٩٥١٣٩٥
1f5f10f25f50f1D١٣٩٣١٣٩٣
מערכת מטבעות: 1 דירהם = 100 פילס
1f - 1 פילס
5f - 5 פילס
10f - 10 פילס
25f - 25 פילס
50f - 50 פילס
1D - 1 דרהם
uCoin