+

טוניסיה > בייליק של תוניסיה (1847 - 1861)

סוגים
18
שנה1f1n3n3¼n6n2kh13n4kh8kh1R2R3R4R5R10R20R25R40R50R80R100Rשנה
 -  -  -  -  -  -  -  - 8kh -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٢٧٧١٢٧٧
 -  -  -  -  - 2kh/Ag
2kh/Cu n
2kh/Cu o
 -  - 8kh - 2R -  -  -  -  - 25R - 50R - 100R١٢٧٦١٢٧٦
 -  -  -  -  - 2kh/Ag
2kh/Cu
13n4kh8kh -  -  -  - 5R -  - 25R - 50R -  - ١٢٧٥١٢٧٥
 -  -  - 3¼n6n2kh/Ag
2kh/Cu
13n4kh8kh -  -  -  - 5R/Ag
5R/Au
10R - 25R - 50R - 100R١٢٧٤١٢٧٤
 -  -  - 3¼n6n2kh/Ag
2kh/Cu
13n -  - 1R -  -  - 5R/Ag
5R/Au
 -  - 25R - 50R - 100R١٢٧٣١٢٧٣
 -  -  - 3¼n6n - 13n -  - 1R2R3R4R5R/Ag
5R/Au
10R/n
10R/o
20R - 40R50R80R100R/n
100R/o
١٢٧٢١٢٧٢
 -  -  -  - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٧١١٢٧١
 -  -  -  - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٧٠١٢٧٠
 -  - 3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٩١٢٦٩
 -  - 3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٨١٢٦٨
1f1n3n - 6n -  -  -  -  - 2R -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٧١٢٦٧
1f1n3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٦١٢٦٦
1f1n3n - 6n -  -  -  -  -  -  -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٥١٢٦٥
1f1n3n - 6n -  -  -  -  - 2R -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٤١٢٦٤
1f1n3n - 6n -  -  -  -  - 2R -  - 5R -  -  -  -  -  -  - ١٢٦٣١٢٦٣
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 16 חרוב
1f - 1 פאלוש
1n - 1 נסרי
3n - 3 נסרי
3¼n - 3¼ נסרי
6n - 6 נסרי
13n - 13 נסרי
2kh - 2 חרוב
4kh - 4 חרוב
8kh - 8 חרוב
1R - 1 ריאל
2R - 2 ריאל
3R - 3 ריאל
4R - 4 ריאל
5R - 5 ריאל
10R - 10 ריאל
20R - 20 ריאל
25R - 25 ריאל
40R - 40 ריאל
50R - 50 ריאל
80R - 80 ריאל
100R - 100 ריאל
uCoin