+

טוניסיה > ריאל (1881 - 1891)

שנה8kh1R2R4R25R50R100Rשנה
8kh1R
1R/١
2R
2R/١
4R
4R/١
25R/٢٥
25R/A
 -  - ١٣٠٨١٣٠٨
8kh1R2R4R25R -  - ١٣٠٧١٣٠٧
8kh1R2R4R -  -  - ١٣٠٦١٣٠٦
8kh1R2R4R -  -  - ١٣٠٥١٣٠٥
8kh1R2R4R25R50R - ١٣٠٤١٣٠٤
8kh1R2R4R -  - 100R١٣٠٣١٣٠٣
8kh1R2R4R25R -  - ١٣٠٢١٣٠٢
8kh1R2R4R -  -  - ١٣٠١١٣٠١
8kh1R2R4R25R/A III
25R/M III
 -  - ١٣٠٠١٣٠٠
8kh1R2R -  - 50R - ١٢٩٩١٢٩٩
 -  -  -  - 25R -  - ١٢٩٨١٢٩٨
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 16 חרוב
8kh - 8 חרוב
1R - 1 ריאל
2R - 2 ריאל
4R - 4 ריאל
25R - 25 ריאל
50R - 50 ריאל
100R - 100 ריאל
uCoin