+

טוניסיה > Bon Pour (1921 - 1945)

סוגים
2
שנה50c1F2Fשנה
50c1F2F1945
50c1F2F1941
50c -  - 1933
50c1F2F1926
 -  - 2F1924
50c1F2F1921
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
uCoin