+

טוגו > שטח של מנדט (1924 - 1926)

שנה50c1F2Fשנה
50c -  - 1926
50c1F2F1925
50c1F2F1924
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
uCoin