+

תאילנד > המלך ראמה IX (1986 - 2017)

סט מטבעות
×
שנה1s5s10s25s50s1B2B5B10Bשנה
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๖๐๒๕๖๐
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๙๒๕๕๙
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๘๒๕๕๘
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๗๒๕๕๗
1s5s10s - 50s1B2B5B10B๒๕๕๖๒๕๕๖
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๕๒๕๕๕
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๔๒๕๕๔
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๓๒๕๕๓
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๒๒๕๕๒
1s5s10s25s/n
25s/o
50s/n
50s/o
1B2B5B/n
5B/o
10B/n
10B/o
๒๕๕๑๒๕๕๑
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๕๐๒๕๕๐
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๔๙๒๕๔๙
1s5s10s25s50s1B2B5B10B๒๕๔๘๒๕๔๘
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๗๒๕๔๗
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๖๒๕๔๖
 -  -  - 25s50s1B - 5B10B๒๕๔๕๒๕๔๕
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๔๒๕๔๔
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๓๒๕๔๓
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๒๒๕๔๒
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๑๒๕๔๑
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๔๐๒๕๔๐
 -  -  - 25s50s1B - 5B10B๒๕๓๙๒๕๓๙
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๘๒๕๓๘
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๗๒๕๓๗
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๖๒๕๓๖
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๕๒๕๓๕
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๔๒๕๓๔
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๓๒๕๓๓
1s5s10s25s50s1B - 5B10B๒๕๓๒๒๕๓๒
1s5s10s25s50s1B - 5B/n
5B/o
10B๒๕๓๑๒๕๓๑
1s5s10s25s50s1B - 5B - ๒๕๓๐๒๕๓๐
 -  -  -  -  - 1B -  -  - ๒๕๒๙๒๕๒๙
מערכת מטבעות: 1 באט = 100 סטאנג
1s - 1 סאטאנג
5s - 5 סאטאנג
10s - 10 סאטאנג
25s - 25 סאטאנג
50s - 50 סאטאנג
1B - 1 באט
2B - 2 באט
5B - 5 באט
10B - 10 באט
uCoin