+

תאילנד > המלך ראמה VIII (1937 - 1946)

שנה½s1s5s10s20s25s50sשנה
 -  - 5s/new
5s/old
10s/new
10s/old
 - 25s/new
25s/old
50s/new
50s/old
๒๔๘๙๒๔๘๙
 -  - 5s10s20s -  - ๒๔๘๘๒๔๘๘
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๗๒๔๘๗
 - 1s5s10s20s -  - ๒๔๘๕๒๔๘๕
 - 1s5s10s -  -  - ๒๔๘๔๒๔๘๔
 - 1s -  -  -  -  - ๒๔๘๒๒๔๘๒
½s -  -  -  -  -  - ๒๔๘๐๒๔๘๐
מערכת מטבעות: 1 באט = 100 סטאנג
½s - ½ סאטאנג
1s - 1 סאטאנג
5s - 5 סאטאנג
10s - 10 סאטאנג
20s - 20 סאטאנג
25s - 25 סאטאנג
50s - 50 סאטאנג
uCoin