+

תאילנד > המלך ראמה IX (1947 - 1986)

סוגים
11
שנה5s10s25s50s1B5Bשנה
 -  -  -  - 1B5B๒๕๒๕๒๕๒๕
 -  -  - 50s -  - ๒๕๒๓๒๕๒๓
 -  -  -  -  - 5B๒๕๒๒๒๕๒๒
 -  - 25s - 1B5B๒๕๒๐๒๕๒๐
 -  -  -  - 1B - ๒๕๑๗๒๕๑๗
 -  -  -  -  - 5B๒๕๑๕๒๕๑๕
 -  -  -  - 1B - ๒๕๐๕๒๕๐๕
 - 10s -  -  -  - ๒๕๐๑๒๕๐๑
5s/AlBr
5s/Br
5s/Tin
10s/AlBr
10s/Br
10s/Tin
25s50s1B/1
1B/3
 - ๒๕๐๐๒๕๐๐
5s/AlBr
5s/Tin
10s/AlBr
10s/Tin
25s50s -  - ๒๔๙๓๒๔๙๓
מערכת מטבעות: 1 באט = 100 סטאנג
5s - 5 סאטאנג
10s - 10 סאטאנג
25s - 25 סאטאנג
50s - 50 סאטאנג
1B - 1 באט
5B - 5 באט
uCoin