+

טנזניה > הרפובליקה המאוחדת של טנזניה (1966 - 2016)

שנה5s10s20s50s1S5S10S20S50S100S200S500Sשנה
 -  -  -  -  -  -  -  - 50S100S -  - 2015
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200S500S2014
 -  -  -  -  -  -  -  - 50S100S -  - 2012
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200S - 2008
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 200S - 1998
 -  -  -  -  -  -  -  - 50S -  -  - 1996
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100S -  - 1994
 -  -  -  -  - 5S10S -  - 100S -  - 1993
 -  -  -  - 1S5S10S20S -  -  -  - 1992
 -  -  -  - 1S5S10S20S -  -  -  - 1991
 -  -  - 50s1S5S10S20S -  -  -  - 1990
 -  -  - 50s1S5S10S -  -  -  -  - 1989
 -  -  - 50s1S5S10S -  -  -  -  - 1988
 -  -  -  - 1S5S10S -  -  -  -  - 1987
5s10s20s50s1S -  -  -  -  -  -  - 1984
5s - 20s50s1S -  -  -  -  -  -  - 1983
5s - 20s50s1S -  -  -  -  -  -  - 1982
5s10s20s50s1S -  -  -  -  -  -  - 1981
5s10s20s50s1S5S -  -  -  -  -  - 1980
5s10s20s -  -  -  -  -  -  -  -  - 1979
5s10s20s - 1S -  -  -  -  -  -  - 1977
5s - 20s -  -  -  -  -  -  -  -  - 1976
5s - 20s - 1S -  -  -  -  -  -  - 1975
5s -  -  - 1S -  -  -  -  -  -  - 1974
5s - 20s50s - 5S -  -  -  -  -  - 1973
5s -  -  - 1S5S -  -  -  -  -  - 1972
5s -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1971
 -  - 20s50s -  -  -  -  -  -  -  - 1970
5s - 20s50s1S -  -  -  -  -  -  - 1966
מערכת מטבעות: 1 שילינג = 100 סנט
5s - 5 סנט
10s - 10 סנט
20s - 20 סנט
50s - 50 סנט
1S - 1 שילינג
5S - 5 שילינג
10S - 10 שילינג
20S - 20 שילינג
50S - 50 שילינג
100S - 100 שילינג
200S - 200 שילינג
500S - 500 שילינג
uCoin