+

סוריה > הפרוטקטוראט צרפתי (1921 - 1945)

סוגים
2
שנה½Pt1Pt2Pt2½Pt5Pt10Pt25Pt50Ptשנה
 - 1Pt - 2½Pt -  -  -  - ١٩٤١١٩٤١
 - 1Pt - 2½Pt5Pt -  -  - ١٩٤٠١٩٤٠
 -  -  -  -  -  - 25Pt50Pt١٩٣٧١٩٣٧
½Pt1Pt -  - 5Pt - 25Pt50Pt١٩٣٦١٩٣٦
½Pt1Pt -  - 5Pt -  -  - ١٩٣٥١٩٣٥
 - 1Pt -  - 5Pt - 25Pt50Pt١٩٣٣١٩٣٣
 - 1Pt -  -  - 10Pt25Pt50Pt١٩٢٩١٩٢٩
 -  - 2Pt - 5Pt -  -  - ١٩٢٦١٩٢٦
½Pt -  -  -  -  -  -  - ١٩٢١١٩٢١
מערכת מטבעות: 1 פאונד = 100 פיאסטר
½Pt - ½ פיאסטר
1Pt - 1 פיאסטר
2Pt - 2 פיאסטר
2½Pt - 2½ פיאסטר
5Pt - 5 פיאסטר
10Pt - 10 פיאסטר
25Pt - 25 פיאסטר
50Pt - 50 פיאסטר
uCoin