+

סוריה > הרפובליקה הערבית הסורית (1961 - 2018)

שנה2½Pt5Pt10Pt25Pt50Pt1S£2S£5S£10S£25S£50S£שנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50S£٢٠١٨٢٠١٨
 -  -  -  -  -  -  - 5S£10S£25S£ - ٢٠٠٣٢٠٠٣
 -  -  -  -  - 1S£2S£5S£10S£25S£ - ١٩٩٦١٩٩٦
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٩٤١٩٩٤
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٩١١٩٩١
 - 5Pt10Pt25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٧٩١٩٧٩
 - 5Pt10Pt25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٧٤١٩٧٤
2½Pt -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٣١٩٧٣
 -  -  -  -  - 1S£ -  -  -  -  - ١٩٧١١٩٧١
 -  -  - 25Pt50Pt1S£ -  -  -  -  - ١٩٦٨١٩٦٨
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٥١٩٦٥
2½Pt5Pt10Pt -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٢١٩٦٢
מערכת מטבעות: 1 פאונד = 100 פיאסטר
2½Pt - 2½ פיאסטר
5Pt - 5 פיאסטר
10Pt - 10 פיאסטר
25Pt - 25 פיאסטר
50Pt - 50 פיאסטר
1S£ - 1 לירה
2S£ - 2 לירות
5S£ - 5 לירות
10S£ - 10 לירות
25S£ - 25 פאונד
50S£ - 50 פאונד
uCoin