+

שווייץ > הרפובליקה ההלבטית (1798 - 1803)

סוגים
15
שנה1Rp½B1B5B10B20B4Fr40B16Fr32Frשנה
 - ½B1B -  -  -  -  -  -  - 1803
1Rp½B1B5B -  -  -  -  -  - 1802
1Rp - 1B - 10B - 4Fr -  -  - 1801
1Rp½B1B5B -  -  -  - 16Fr32Fr1800
 - ½B/HL
½B/N
1B/HL
1B/N
5B10B20B4Fr -  -  - 1799
 -  -  -  - 10B20B - 40B -  - 1798
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
5B - 5 בטצן
10B - 10 בטצן
20B - 20 בטצן
40B - 40 בטצן
4Fr - 4 פרנק
16Fr - 16 פרנק
32Fr - 32 פרנק
uCoin