+

שווייץ > הקונפדרציה השוויצרית (1968 - 2019)

סוגים
8
סט מטבעות
×
שנה1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Frשנה
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2019
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2018
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2017
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2016
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2015
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2014
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2013
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2012
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2011
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2010
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2009
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2008
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2007
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2006
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2005
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2004
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2003
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2002
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2001
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr2000
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1999
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1998
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1997
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1996
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1995
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1994
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1993
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1992
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1991
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1990
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1989
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1988
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1987
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1986
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1985
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1984
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1983
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1982
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1981
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1980
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1979
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1978
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1977
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1976
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1975
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1974
1Rp -  - 10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr1973
 -  -  - 10Rp - ½Fr - 2Fr - 1972
1Rp - 5Rp - 20Rp½Fr1Fr -  - 1971
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1970
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1969
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr1968
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
2Rp - 2 ראפן
5Rp - 5 ראפן
10Rp - 10 ראפן
20Rp - 20 ראפן
½Fr - ½ פרנק
1Fr - 1 פרנק
2Fr - 2 פרנק
5Fr - 5 פרנק
uCoin