+

שווייץ > הקונפדרציה השוויצרית (1917 - 1967)

סוגים
2
סט מטבעות
×
שנה1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr10Fr20Frשנה
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1967
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr - 5Fr -  - 1966
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1965
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1964
1Rp2Rp5Rp - 20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1963
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr -  -  -  - 1962
 -  -  - 10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1961
 -  -  - 10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1960
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1959
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1958
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1957
1Rp -  -  - 20Rp½Fr1Fr -  -  -  - 1956
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1955
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr -  - 1954
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1953
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr - 5Fr -  - 1952
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr -  - 5Fr -  - 1951
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr -  - 5Fr -  - 1950
1Rp - 5Rp10Rp -  -  -  - 5Fr - 20Fr1949
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr - 2Fr5Fr -  - 1948
 -  - 5Rp10Rp20Rp - 1Fr2Fr -  - 20Fr1947
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr -  -  - 1946
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1945
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1944
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1943
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr -  -  -  -  - 1942
1Rp2Rp5Rp -  - ½Fr - 2Fr -  -  - 1941
1Rp - 5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1940
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1939
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  -  - 1938
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1937
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1936
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Fr - 20Fr1935
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr -  -  -  - 1934
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr -  - 1933
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1932
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1931
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  - 20Fr1930
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr -  -  -  -  - 1929
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1928
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  - 20Fr1927
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr - 20Fr1926
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  - 5Fr - 20Fr1925
1Rp -  - 10Rp20Rp -  -  - 5Fr -  - 1924
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Fr -  - 1923
 -  - 5Rp10Rp -  -  - 2Fr5Fr10Fr20Fr1922
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1921
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  -  - 1920
1Rp2Rp5Rp10Rp/new
10Rp/old
20Rp -  -  -  -  -  - 1919
1Rp2Rp5Rp10Rp -  -  -  -  -  -  - 1918
1Rp - 5Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1917
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
2Rp - 2 ראפן
5Rp - 5 ראפן
10Rp - 10 ראפן
20Rp - 20 ראפן
½Fr - ½ פרנק
1Fr - 1 פרנק
2Fr - 2 פרנק
5Fr - 5 פרנק
10Fr - 10 פרנק
20Fr - 20 פרנק
uCoin