+

שווייץ > הקונפדרציה השוויצרית (1850 - 1916)

סוגים
5
שנה1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr10Fr20Frשנה
 -  -  -  -  - ½Fr1Fr2Fr5Fr10Fr20Fr1916
1Rp2Rp5Rp10Rp -  -  -  -  - 10Fr20Fr1915
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr - 10Fr20Fr1914
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr - 10Fr20Fr1913
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp - 1Fr2Fr5Fr10Fr20Fr1912
1Rp - 5Rp10Rp20Rp - 1Fr2Fr - 10Fr20Fr1911
1Rp2Rp5Rp -  - ½Fr1Fr2Fr -  - 20Fr1910
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr1909
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr1908
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr1907
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  - 20Fr1906
1Rp - 5Rp -  - ½Fr1Fr2Fr -  - 20Fr1905
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr1904
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  - 20Fr1903
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  - 20Fr1902
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr -  - 20Fr1901
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr - 5Fr - 20Fr1900
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr -  -  - 20Fr1899
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr -  -  - 20Fr1898
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  - 20Fr1897
 -  -  -  - 20Rp -  -  -  -  - 20Fr1896
1Rp - 5Rp10Rp -  -  -  - 5Fr - 20Fr1895
1Rp - 5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr - 20Fr1894
 - 2Rp5Rp - 20Rp -  -  -  -  - 20Fr1893
1Rp - 5Rp -  -  -  -  - 5Fr - 20Fr1892
1Rp - 5Rp - 20Rp -  -  - 5Fr - 20Fr1891
1Rp2Rp5Rp -  -  -  -  - 5Fr - 20Fr1890
1Rp - 5Rp -  -  -  -  - 5Fr - 20Fr1889
 - 2Rp5Rp -  -  -  -  - 5Fr -  - 1888
1Rp - 5Rp - 20Rp - 1Fr -  -  -  - 1887
 - 2Rp -  -  -  - 1Fr2Fr -  - 20Fr1886
 -  - 5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  -  - 1885
1Rp - 5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  -  - 1884
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp -  -  -  -  - 20Fr1883
1Rp - 5Rp10Rp - ½Fr -  -  -  -  - 1882
 -  - 5Rp10Rp20Rp½Fr -  -  -  -  - 1881
1Rp - 5Rp10Rp -  - 1Fr -  -  -  - 1880
1Rp2Rp5Rp10Rp - ½Fr - 2Fr -  -  - 1879
1Rp -  -  -  - ½Fr - 2Fr -  -  - 1878
1Rp - 5Rp -  - ½Fr1Fr -  -  -  - 1877
1Rp - 5Rp10Rp -  - 1Fr -  -  -  - 1876
1Rp2Rp - 10Rp - ½Fr1Fr2Fr -  -  - 1875
 -  - 5Rp -  -  -  - 2Fr5Fr -  - 1874
 -  - 5Rp10Rp -  -  -  - 5Fr -  - 1873
1Rp - 5Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1872
 -  -  - 10Rp -  -  -  -  -  -  - 1871
1Rp2Rp -  -  -  -  -  -  -  -  - 1870
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1868
1Rp2Rp -  -  -  -  -  -  -  -  - 1866
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1864
1Rp -  -  -  -  -  - 2Fr -  -  - 1863
 -  -  -  -  -  -  - 2Fr -  -  - 1862
 -  -  -  -  -  - 1Fr -  -  -  - 1861
 -  -  -  -  -  - 1Fr2Fr -  -  - 1860
 -  -  -  - 20Rp -  -  -  -  -  - 1859
 -  -  -  - 20Rp -  -  -  -  -  - 1858
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1857
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1856
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1855
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1853
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr - 5Fr -  - 1851
1Rp2Rp5Rp10Rp20Rp½Fr1Fr2Fr5Fr -  - 1850
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
2Rp - 2 ראפן
5Rp - 5 ראפן
10Rp - 10 ראפן
20Rp - 20 ראפן
½Fr - ½ פרנק
1Fr - 1 פרנק
2Fr - 2 פרנק
5Fr - 5 פרנק
10Fr - 10 פרנק
20Fr - 20 פרנק
uCoin