+

קנטונים שוויצרים > קנטון אורי (1811 - 1811)

שנה
שנה1Rp½B1B2B4Bשנה
1Rp½B1B2B4B1811
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
2B - 2 בטצן
4B - 4 בטצן
uCoin