+

קנטונים שוויצרים > קנטון טורגאו (1808 - 1809)

שנה
שנה½Kr1Kr½B1B5Bשנה
 -  -  - 1B - 1809
½Kr1Kr½B1B5B1808
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
½Kr - ½ קרויזר
1Kr - 1 קרויזר
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
5B - 5 בטצן
uCoin