+

קנטונים שוויצרים > קנטון אפנסל (1806 - 1816)

שנה1p1Kr½B1B½Fr2Fr4Frשנה
1p - ½B1B - 2Fr4Fr1816
 - 1Kr -  -  -  -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 4Fr1812
 -  - ½B - ½Fr -  - 1809
 -  - ½B1B -  -  - 1808
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1p - 1 פפניג
1Kr - 1 קרויזר
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
½Fr - ½ פרנק
2Fr - 2 פרנק
4Fr - 4 פרנק
uCoin