+

קנטונים שוויצרים > קנטון ציריך (1804 - 1850)

שנה3h1Rp2Rp10S8B10B20B40B1Dשנה
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1848
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1846
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1845
 - 1Rp -  -  -  -  -  -  - 1844
 - 1Rp2Rp -  -  -  -  -  - 1842
3h -  -  -  -  -  -  -  - 1827
 -  -  -  -  -  - 20B -  - 1826
 -  -  -  - 8B -  -  -  - 1814
 -  -  -  -  -  - 20B
20B/o
20B/r
40B
40B/or
40B/r
 - 1813
 -  -  -  -  - 10B -  -  - 1812
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1811
 -  -  - 10S8B -  -  - 1D1810
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1809
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1808
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1807
 -  -  - 10S -  -  -  -  - 1806
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
3h - 3 הלר
1Rp - 1 ראפן
2Rp - 2 ראפן
10S - 10 שילינג
8B - 8 בטצן
10B - 10 בטצן
20B - 20 בטצן
40B - 40 בטצן
1D - 1 דוקט
uCoin