+

קנטונים שוויצרים > קנטון סאנקט גאלן (1804 - 1850)

שנה1p2p½Kr¼B1Kr½B1B6Kr½Fr5Bשנה
 -  - ½Kr -  - ½B1B -  - 5B/o
5B/r
1817
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  -  - 1816
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  -  - 1815
 -  - ½Kr -  - ½B1B -  - 5B1814
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  - 5B
5B/L
1813
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  - 5B1812
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  - 5B1811
 -  - ½Kr - 1Kr½B/B
½B/SB
1B - ½Fr5B1810
 -  - ½Kr - 1Kr½B1B -  -  - 1809
1p2p½Kr¼B - ½B1B -  -  - 1808
 -  -  - ¼B1Kr½B/B
½B/SB
1B/B
1B/SB
6Kr -  - 1807
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1p - 1 פפניג
2p - 2 פפניג
½Kr - ½ קרויזר
1Kr - 1 קרויזר
6Kr - 6 קרויזר
¼B - ¼ בטצן
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
5B - 5 בטצן
½Fr - ½ פרנק
uCoin