+

קנטונים שוויצרים > קנטון סולוטורן (1804 - 1850)

שנה1Rp1Kr5Rp1B2½B5B1Frשנה
 - 1Kr -  -  -  -  - 1830
 -  - 5Rp1B/l
1B/s
2½B5B/l
5B/s
 - 1826
1Rp1Kr -  -  -  -  - 1813
 -  -  -  -  -  - 1Fr1812
 -  -  - 1B - 5B - 1811
 -  -  - 1B -  -  - 1810
 -  -  - 1B - 5B - 1809
 -  -  - 1B -  -  - 1808
 -  -  - 1B -  -  - 1807
 -  -  - 1B -  -  - 1805
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
5Rp - 5 ראפן
1Kr - 1 קרויזר
1B - 1 בטצן
2½B - 2½ בטצן
5B - 5 בטצן
1Fr - 1 פרנק
uCoin