+

קנטונים שוויצרים > קנטון ברן (1798 - 1850)

סוגים
6
שנה1Rp2Rp2½Rp½B5Rp4Kr1B2½B5B1Fr2Fr4Fr1Dp4Dשנה
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1836
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2Fr4Fr -  - 1835
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1829
 -  -  -  - 5Rp/o
5Rp/w
 - 1B2½B5B -  -  -  -  - 1826
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4D1825
 -  -  - ½B - 4Kr -  -  -  -  -  -  -  - 1824
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4Fr -  - 1823
1Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1819
1Rp -  - ½B - 4Kr -  - 5B -  -  -  -  - 1818
1Rp - 2½Rp -  -  -  -  - 5B1Fr -  -  -  - 1811
 -  -  -  -  -  -  -  - 5B -  -  -  -  - 1810
 - 2Rp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1809
 -  -  -  -  -  -  -  - 5B -  -  -  -  - 1808
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Dp - 1797
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
2Rp - 2 ראפן
2½Rp - 2½ ראפן
5Rp - 5 ראפן
4Kr - 4 קרויזר
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
2½B - 2½ בטצן
5B - 5 בטצן
1Fr - 1 פרנק
2Fr - 2 פרנק
4Fr - 4 פרנק
4D - 4 דוקט
1Dp - 1 דופלון
uCoin