+

קנטונים שוויצרים > קנטון ארגו (1805 - 1850)

שנה1Rp2Rp2½Rp½B5Rp1B5B10B20B4Frשנה
 -  - 2½Rp - 5Rp -  -  -  -  - 1831
 -  -  -  - 5Rp -  -  -  -  - 1829
 -  -  -  -  - 1B/l
1B/s
5B -  -  - 1826
 -  -  -  -  -  -  - 10B -  - 1818
1Rp2Rp -  -  - 1B -  -  -  - 1816
 -  -  - ½B -  - 5B -  -  - 1815
 - 2Rp -  -  -  - 5B -  -  - 1814
 - 2Rp -  -  -  -  -  -  -  - 1813
 - 2Rp -  -  -  - 5B -  - 4Fr1812
1Rp2Rp - ½B - 1B5B -  -  - 1811
1Rp -  -  -  - 1B5B -  -  - 1810
1Rp -  - ½B - 1B5B10B/l
10B/s
20B - 1809
 - 2Rp - ½B - 1B5B/w
5B/с
10B -  - 1808
 -  -  - ½B - 1B5B -  -  - 1807
 -  -  -  -  - 1B -  -  -  - 1806
 -  -  -  -  - 1B -  -  -  - 1805
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
2Rp - 2 ראפן
2½Rp - 2½ ראפן
5Rp - 5 ראפן
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
5B - 5 בטצן
10B - 10 בטצן
20B - 20 בטצן
4Fr - 4 פרנק
uCoin